Home

Formulare urbanism

Prelungire_valabilitate_certificat_urbanism. FORMULAR - COMUNICARE. Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificarii. Acte necesare emiterii Certificatului Constatator. ANEXE - certificat de atestare si certificat constatator Formulare tip. Reclamație administrativă; Cerere informație interes public; Prelucrarea datelor cu caracter personal; Asistență și protecție socială; Stare civilă; Fiscale; Registru agricol; Deschidere procedură succesorală; Urbanism; Rapoarte anuale transparență și informații de interes public; Opis documente de interes publi Formulare urbanism Ultima actualizare 08.03.2011 12:56 0 Subdirectoare 16 Documente Documente Se afişează 16 rezultate. Nume Mărime Acord_prelucrare_date_personale.pdf. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 343,3k: Cerere_Autorizatie_Construire_Desfiintare_si_Anexa.doc.

Formulare - COMUNA TATARU

Formulare Urbanism. • Angajament de Plantare privind derularea proiectului Reconstrucția ecologică - Model. • FP-12-01 - Cerere pentru emitere Autorizație de Construire/Desființare. • FP-12-02 - Aducere la cunoștință asupra începerii lucrărilor. • FP-12-03 - Aducere la cunoștință asupra încetării lucrărilor Download. Anunt incepere lucrari. Anunt terminare lucrari. Documente necesare emiterii certificatului de urbanism. Cerere certificat de urbanism. Cerere prelungire certificat de urbanism. Formular ITL 068 declarare valoare finala cladire. Cerere certificat existenta constructie d) împrejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilo r publice; e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a alto

Formulare Urbanism - Primăria Municipiului Alexandri

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului. AVIZ /Serviciul emitent. Tipizate (formular cerere) (formular cerere) puse la dispoziția solicitantului. Documente necesare. Aviz pentru amplasarea teraselor sezoniere din fața unității proprii din Centrul Istoric Zone Protejate - Serviciul Autorizații. Cerere privind eliberare aviz. URBANISM. Afișare. 5 10 15 20 25 30 50 100 Toate. Titlu. Autorizație de construcție - Branșamente și extinderi electrice, gaze naturale, apă, canal. Autorizație de construire firme și reclame. Autorizație de funcționare pentru piețe agroalimentare și târguri. Avize panouri, pliante mobile. Certificat de atestare a edificării. Urbanism 2018. Scris de Teodorescu Dragoş. Formulare utile - Serviciul Urbanism. 1. Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - Descarcă. 2. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - Descarcă. 3. Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare - Descarcă Planuri urbanism; Autorizatii de construire; Certificate de urbanism; Arhiva documentatii expirate; Arhiva documentatii abrogate; Arhiva documentatii anulate; Revizuire PUG Bucuresti; PUG Bucuresti 2000; Planuri Urbanistice Zonale; Planuri Urbanistice de Detali I. Certificat de Urbanism. 1. Emitere Certificat de Urbanism. Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea Certificatului de Urbanism»), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand: 1. elementele de identificare a solicitantului

Formular Urbanism - Comuna Ving

Modernizare drum judetean DJ 103 E. Close. URBANISM. Formulare. Autorizaţii de construire. Certificate de urbanism. Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba. Reglementari urbanistice ilustrate - zona Muntilor Apuseni. Studiu: Identificarea gospodăriilor în vederea conservării lor in situ FORMULARE BIROUL URBANISM. Formularele - sunt în format .PDF .DOC. Formularele sunt în format .pdf pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fișier PDF aveți nevoie de programul Acrobat Reader care se poate descărca, gratuit, de pe internet

Formulare - SIUGRC-CJP

 1. istrativă; Cerere informație interes public; Prelucrarea datelor cu caracter personal; Asistență și protecție socială; Stare civilă; Fiscale; Registru agricol; Deschidere procedură succesorală; Urbanism; Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscal
 2. 12.3 KiB. 31. F1 - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism. 66.0 KiB. 108. F7 - Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism. 40.5 KiB. 26. F8 - Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire sau desfiintare
 3. Descărcare formulare. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Serviciul Urbanism. Directia Generală de Evidenţă a Persoanei Sector 1. Serviciul Registratura si Relatii cu Publicul. Serviciul Publicitate si Autorizatii. Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice. Serviciul Legalizare, Avizare.
 4. Urbanism. Formulare Urbanism; STARE CIVILA. Publicatii casatorie. Publicatii casatorie 2021; Publicatii casatorie 2020; Publicatii casatorie 2019; Formulare Stare Civila; Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) IPSM COVID-19; Comuna Clinceni. Viitorul se caldeste de astazi; Cadrul geografic; Plan urbanistic general; Istoricul.

Cerere racordare la rețeaua de apă și canalizare. Documente necesare pentru emiterea certificatului de urbanism. F13 - Comunicare privind începerea execuției lucrărilor. F14 - Comunicare privind începerea execuției lucrărilor. F15 - Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism: https://primariadragasani.ro/informatii-publice/urbanism/formulare-urbanism/Formulare urbanism/38 F4 - CERERE AVIZ STRUCTURA LA CERTIFICAT DE URBANISM. F6 - FORMULAR DE CERTIFICAT DE URBANISM. F7 - CERERE PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM. F8 - CERERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. F9 - CERERE AVIZ SRUCTURA LA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. F11 - FORMULAR DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE Formulare. decembrie 20, 2020. Cerere Online Legea nr.544/2001. Petiție Online. Formular petiție. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism. Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism. Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Pagina Primaria-Dumbravita.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta dumneavoastra pe site. Am actualizat politicile pentru a integra in acestea modificarile specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

Consilieri Locali

PRIMARIA COMUNEI ARICEȘTII RAHTIVANI. Adresa : Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, Jud.Prahova, Romania; Telefon: 0244.380.068; Fax: 0244. Formulare; Compartiment achizitii publice. Program anual al achizitiilor; Compartiment contabilitate. Buget; Situatii financiare; Transparenta venituri salariale; Compartiment Cadastru, Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Anunturi; Autorizatii de construire; Regulament Urbanism; Formulare; Compartiment Stare Civila. Publicatii casatorii. Primăria Comunei AGIGEA. Str. Bujorului nr. 11, CP 907015, jud. Constanța Telefon: 0241/738172 • Luni-Vineri, 8:00 - 16:0 URBANISM. Acasă /. Servicii Online. /. Îți oferim o serie de servicii electronice prin intermediul cărora ne dorim să reducem drumurile necesare către Primărie pentru informarea, depunerea și ridicarea documentelor de care ai nevoie. Astfel, obiectivul nostru este să transpunem toate formularele tipizate, acolo unde legislația în. Formulare obținere acorduri și autorizații drumuri județene Vezi toate documentele aici Cereri Legea 544/2001 Cerere informații de interes public (Legea 544/2001) Reclamație administrativă privind liberul acces la informatiile de interes public (Legea 544/2001) Certificat de urbanism F1 - Cerere pentru emiterea cerificatului de urbanism F7 - Cerere Prelungire valabilitate certificat.

Formulare Urbanis

 1. Formulare utilizate în relaţia cu cetăţenii : Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism. Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
 2. urbanism Ordinul nr. 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ordinul nr. 233/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a.
 3. I .ACTE NECESARE CERTIFICAT DE URBANISM. Cere tip completata conform formular si semnata de catre solicitant. Taxa emitere certificat de urbanism. Copie act proprietate. Copii planuri cadastrale de amplasament/incadrare in zona (2 ex) Extras carte funciara la zi ( valabil 30 zile) - original - ANCPI. Extras ortofotoplan - original - ANCPI
 4. FORMULARE - Direcția URBANISM și Amenajarea teritoriului. 1. Cerere-emitere_Certificat-de-URBANISM. 2. Calcul-taxa _Emitere_Certificat-de-URBANISM. 3. Cerere-prelungire-valabilitate_Certificat-de-URBANISM. 4. Cerere-emitere_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare
 5. Urbanism - formular cerere tip Urbanism - formular cerere tip: Cerere emitere Certificat de Urbanism Cerere emitere Certificat de Urbanism: Cerere emiterea autorizatiei de construire primarie Cerere emiterea autorizatiei de construire primarie .doc: Cerere emiterea autorizatiei de desfiintare Cerere emiterea autorizatiei de desfiintare .do

Formulare urbanism - Predea

Formular solicitare informații; Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001; Declarații de avere și interese; Formulare tip. Cerere solicitare informații publice; Formular tip de reclamație administrativă; Formulare pentru obţinerea certificatului de urbanism; Formulare pentru obţinerea avizului structură de specialitat Urbanism autorizaţii de construcţie şi certificate de urbanism Informaţii generale planuri de urbanism Formulare tipizate documente, acte necesare de completa 1. Cerere certificate urbanism. 2. Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism. OBSERVAȚIE: Potrivit art.4 alin. (5) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19: valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate confom legii se menține pe.

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism . Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire / desființare . Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism . CARTUŞ - model conform anexei nr. 1 la Lege . Comunicare ISC (Inspectoratul Județean în Construcții) privind începerea execuţiei. Joi: 09:30 - 17:00. https://svu.ps4.ro/. Studiu de Amplasare a Mijloacelor de Publicitate. Ghid pentru obținerea Autorizației de construire. Formulare online urbanism. Autorizații de construire și Certificate de Urbanism. Planurile Urbanistice de Detaliu în Consultare. PUZ-uri în consultare. Audiențe Arhitect-Șef

Cereri și formulare tip. Sunteți la: www.oradea.ro Cereri și formulare tip. Rețele Sociale. Selectați limba. Mobile Menu. Piata Unirii nr. 1, 410100 Oradea 0040 259 437 000 primarie@oradea.ro Pagină contact. Știri Direcţia de Asistenţă Socială Arad - Sediu: Calea Radnei nr.250, Tel: 0257-254923, web: https://dasarad.ro/acte. Formular - CERERE DE ACCES TRAFIC GREU (PMA-L9-34) Formulare - Autorizări Construcţii. CERERE emitere Certificat Urbanism - PMA-A5-11

Sunteți aici: Acasă Formulare Urbanism. In vederea eliminarii timpilor de asteptare, cetatenilor li se pun la dispozitie spre consultare si completare formularele: autorizatii de construire, autorizatii de luare in folosinta, certificate de urbanism in format electronic: DESCARCA DE MAI JOS IN FORMAT PDF: Cerere pentru emiterea autorizatiei. Model 2016 ITL - 011 - Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local - apasă pentru detalii. Model 2016 ITL - 012 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - apasă pentru detalii

Oferte vânzare teren | Gadinti

Model - Formular - tip cerere de informaţii de interes public - Ledea 544. FORMULARE URBANISM. Cerere plan de zona. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism. Cerere efectuare recepție finală. Comunicare privind începerea execuției lucrărilor. Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare formular pentru solitare in baza legii 5442001; urbanism. autorizatii construire; autorizatii de functionare; cadastru; certificate urbanism; nomenclator stradal; plan urbanistic general; stare civila; aparat specializare; bilanturi contabile; solicitare informatii. legislatie; amenajament pastoral; alegeri 2020; declaratii de avere si de. Primaria Botosani. Primaria Conducerea institutiei Audiente Comunicate de presa Directii si servicii Dispozitii Primar Finantari nerambursabile Finantari rambursabile Formulare online Grup Acțiune Locală Buget local Declaratii de avere functionari Organigrama Planuri Urbanistice Registrul Agricol Regulament de organizare Regulament intern Formulare online. Formularele sunt in format .pdf sau .doc pentru a putea fi imprimate in forma originala. Pentru a deschide un fisier .pdf aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit. Pentru a deschide un fisier .doc aveti nevoie de programul Microsoft Word sau Microsoft Word Viewer pe care il puteti obtine gratuit

Certificate de Urbanism eliberate de Compartimentul Publicitate și Autorizări - 01.02.2021-28.02.2021. Autorizatii de Construire eliberate de SALEIDD - bransamente si racorduri - 01.01.2021-31.01.2021. Autorizatii de Construire eliberate de Compartimentul Publicitate și Autorizări - 01.01.2021-31.01.2021 Biroul Mobilitate si Trafic Urban Piata Eroilor nr.1A, etaj 2, cam.207 SEF BIROU : Florin Daniel NEAGU Tel.:0244 516699 int.508. Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri Piata Eroilor nr.1A, etaj 2, cam.202 SEF SERVICIU : Mihail NEGRU Tel.:0244 516699 int.177 email: directia-tehnic-investitii@ploiesti.ro. Compartimentul Retele Edilitar ( d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; ( e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze.

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriulu

URBANIS

Formulare utile - Serviciul Urbanis

FORMULARE ONLINE Valabilitate acte emise pe perioada stării de urgență / alertă Potrivit prevederilor art.4 alin (5) , Legea 55/2020: Valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice, precum si de entitatile private autorizate conform legii se mentine pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de [ PRIMĂRIA SECTORULUI 3. Adresa: Calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, Sector 3, România. Tel: 021.318.03.23 Fax: 021.318.03.04 Email: relatiipublice@primarie3.r

PM

 1. Informaţii despre conducere, organizare şi activităţi, cu date de ordin geografic, istoric şi cultural despre judeţ. Sunt incluse şi documente şi formulare publice cu acces online
 2. Așa cum v-am promis, continuăm procesul de simplificare a accesului la serviciile oferite de Primăria Sectorului 2. De astăzi, 15 decembrie 2020, puteți plăti taxa de emitere a cărților de identitate mai comod și mai rapid, printr-un simplu SMS la numărul de telefon 7530. Detalii
 3. Primăria Municipiului Craiova, Craiova, Consiliul Local Craiova, Dolj, Lia Olguţa Vasilescu, primar, biografie, atributii, realizari, obiective, primărie.
 4. Locuinţe socialeCondiţii necesare pentru obţinerea de locuinţe sociale:Dosar ce trebuie să conţină: cerere completată de mână; copie acte de identitate/sot, sotie; copie certificat de nastere/sot, sotie-legalizate; copie certificat casatorie — legalizat; certificat nastere copii — legalizate

Cerere Certificat Urbanism: Declaratie-de-impunere-privind-impozitul-pe-teren-persoane-juridice-2016: Declaratie-de -impunere impozit teren PF: Declaratia fiscala pentru stab impozitului pe mijloace de transport Anexa_5: ITL-001-cladiri-rezidentiale-nerez-mixt-PF-Declaratie de impunere cladiri P

Urbanism Consiliul Județean Constanț

Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, Mogoşoaia, Ilfov, 077135 primaria@mogosoaia.ro +4021 351 66 92 +4021 351 66 95 Politică de confidenţialitat Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere prelungire Certificat de Urbanism: > certificatul de urbanism emis, în original. > dovada achitării taxei de prelungire a acestuia. Solicitarea prelungirii valabilităţii certificatului de urbanism se poate face în termenul legal de 15 zile înaintea expirării acestuia. 5 Acte necesare. declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului (constructie si teren); avizele si acordurile pbtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism (copie). 4. Eliberarea procesului verbal de receptie a lucrarii

Formulare şi cereri tip. Parcul Traian 5, Oradea. 8-16. 0259 410 181. 0259 410 182. Acasă. Despre Bihor. Monitorul oficial local <p>Primăria Conducerea Primăriei Transparență Program de lucru și audiente Date și formulare online Proiecte locale Serviciul venituri şi cheltuieli Asistenţă socială şi autoritate tutelară Buget finanţe - Contabilitate Stare civilă Resurse umane Registru agricol Urbanism Date şi formulare online din cadrul serviciilor şi compartimentelor primăriei Comunei Limanu IMPOZITE. Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, perioadă nedeterminată: Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni.

DATE DE CONTACT Primăria Municipiului Iaşi B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-70006 Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,vă face cunoscut ca in ziua de 20.08.2021 la ora 10:00 in str. Domnească nr. 13 bl. L parter, Galati , se va vinde la licitatie urmatorul bun mobil proprietate a debitorului ESANU. Formulare Asistență Socială; Formulare Secretariat, Relații cu publicul; Formulare Starea Civilă; Formulare Taxe și Impozite locale; Formulare Urbanism; Formulare Registrul Agricol; Știri și evenimente; Legături utile; Telefoane utile; Administrația locală. Primar; Viceprimar; Secretar; Consiliul Local. Atribuții ale Consiliului.

Formularele tipizate pentru urbanism.   Documente Cerere emitere certificat de urbanism Cerere prelungire certificat de urbanism Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire-desfiintare Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire-desfiintare 13 Comunicare privind inc.. Documente si formulare -Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului. 13 iulie, 2021 0 Comentarii. Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism. Cerere emitere certificat de urbanism. Cerere pelungire certificat de urbanism. Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire Formular tip cerere autorizatii acorduri DJ. Descarca. Categorie: DOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI. Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire. Descarca. Extrase din Legea 50/1991. Descarca. DECLARATIA privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire

Directia de Urbanism - Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti : Primăria Municipiului Bucureşti B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucureşti telefon: 021.305.55.00 dispecerat: 0800.800.868 Formulare de cereri / Primăria Municipiului Chişinău Pagina Oficială a Primăriei Municipiului Chișinău. Chisinau City Hall. Cerere de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare . Telefoanele Primăriei Chișinău Serviciul de Presă: + 373 22 20 17 07, drp@pmc.md Fax +373 22 22 31 45 CERTIFICATE DE URBANISM - AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE. DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE, IN VIGOARE. FORMULARE DIRECTIA URBANISM Cerere adeverință teren. Comunicare privind începerea execuției lucrărilor. Cerere eliberare proces verbal de recepție. Cerere eliberare certificat de urbanism. Cerere eliberare certificat de atestare a edificării - extinderii construcției. Anunț începere lucrări I.S.C. Anunț începere lucrări Primăria Corbeanca. Date I.S.C Solicitarea Certificatului de urbanism . Acesta este primul lucru necesar oricarei persoane care are intentia de a construi, demola, schimba destinatia unui teren, licita, cu mentiunea ca nu tine loc de autorizatie pentru nici una din aceste actiuni, ci se emite in vederea obtinerii acesteia

Primăria Măgurele (021) 457-4098 Apă - Canal Măgurele 0759-055-170 Policlinica Măgurele (031) 405-3636. Vedeți toate numerele de telefo Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, din Legea nr. 50/1991*** : a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale. D-03-Cerere tip- aprobare in Consiliu Local a documentatiilor de urbanism D-04-Cerere tip - eliberare plan de incadrare in PUG D-05-Cerere tip- atribuire denumire strada D-06-Formular sesizari documentatii PUD,PUZ supuse consultarii publice D-07- Formular afisare pe panou documentatii PUD,PUZ supuse consultari

Cazare - Comuna BaciuHarti VoinestiAcasa - Cj Arges

Urbanism. Trimite o cerere cu solicitarea ta referitoare la obținerea documentelor pentru urbanism. Dorești și alte formulare electronice? Dacă formularul de care ai nevoie sau cererea pe care vrei să o depui online nu se regăsește printre cele de mai sus, te rugăm să ne trimiți sugestia ta.. Avem grijă să fii un cetățean informat, iar prin intermediul acestei pagini dorim să venim în ajutorul dumneavoastră prin simplificarea operațiunilor realizate în cadrul administrației publice locale. Formularele electronice afișate sunt de tip 'PDF', iar pentru vizualizare/listare se poate utiliza gratuit programul AdobeReader, Foxit Reader sau orice alt program ce permite. Plăți online formulare de plat Documentația pentru eliberarea Certificatului de Urbanism se depune în dublu exemplar, în dosare cu șină ( carton sau PVC ) la Registratură ( Centrul de informare pentru cetățeni - strada Moților nr. 7 ) Obținerea Certificatului de Urbanism/acordul administratorului drumului și avizele de la utilități . APAVITAL S.A. verifică în teren condițiile tehnice existente pentru branșarea/racordarea la rețelele publice de apă și canalizare, după care se întocmește un memoriu și planșele aferente cu soluțiile stabilite Acte necesare pentru diferite tipuri de solicitări. manualul-serviciului-centrului-de-informare-pentru-cetățeni- APRILIE 2021. PDF, 4,29 MB. Selectare acte necesare. Cautare acte necesare. Utilizați cursorul pentru a redimensiona coloanele. Dacă doriți, scrieți un criteriu de căutare în căsuța de text din header-ul de coloană (de. ACTE NECESARE: Autorizația de construire. Autorizația de desființare. Certificat de atestare a construcției. FORMULARE: Cerere pentru emiterea autorizației de construire-desființare. Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire-desființare. Cerere pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor