Home

Suport de curs psihologia varstelor

Salvare Salvați Psihologia Varstelor -Suport Curs pentru mai târziu. 0 evaluări 0% au considerat acest document util (0 voturi) 2K vizualizări 65 pagini. Claparede compara creterea bieilor i a fetelor cu o curs de ntrecere: - la natere bieii i fetele au acelai start 5 - la vrsta de 6/7 ani fetele o iau naintea bieilor (primul avnt. PSIHOLOGIA COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI - SUPORT DE CURS - CONF. UNIV. DR. IRINA TĂNĂSESCU 1 f2 fMODULUL I: PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 DOMENIUL ŞI PRINCIPIILE METODOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR CA OBIECT DE STUDIU Plan de idei: 1. Definirea psihologiei vârstelor 2

Suport de curs pentru studentii de la ID; Aici sosi pe vremuri Ion Pillat; Practici totalitare - Note de curs 1; Suport Curs Anul III FB Asigurari Reasigurari 2018 2019 .pdf · version 1; C.- P. Danet. Analiza Matematica II (pdf) CURS 9 SI 10 T&M Evaluarii 2 si 3; Plan de Marketing - Dacia; Conceptul de finante public Psihologia-varstelor. Alexandra Bîra. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Psihologia-varstelor 4. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR 1 (copilului şi adolescentului) 4.1.DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DOMENIUL PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR Psihologia vârstelor are ca obiect studiul schimbărilor psihologice care au loc începând de la naştere până în perioada bătrâneţii. Ursula Şchiopu (1997) arată că domeniul încorporează studiul caracteristicilor evoluţiei psihice, dimensiunea evoluţiei. Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele. 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 Psihologia dezvoltării, psihologia vârstelor, psiholo gie cognitivă, metode calitative de cercetare. 4.2 Psihologia educatiei lect.univ.dr. Dorina Iusca. Institutul de Pregtire PsihopedagogicUniversitatea de Arte George Enescu Iai. Psihologia educaiei suport de curs - Nivelul I (studii de licen), Anul I, Semestrul I. 2013-2014Lect. univ. dr. Dorina Iuc. CUPRINS. 1

Psihologia Varstelor -Suport Curs - Scrib

Cursul de Psihologia educației a fost conceput să răspundă acestor nevoi de organizare vizuală și semnatică a conținuturilor, folosindu-se 22 de casete, 7 tabele, 12 figuri și peste 40 de imagini sugestive, pentru cele 8 mari subiectele tematice. Prezentarea logică, clară și concisă a informațiilo psihologia copilului şi adolescentului suport de curs conf. univ. dr. irina tănăsescu din vedere manifestării fenomenelor în integralitatea lor. ca urmare Institutul de Pregtire Psihopedagogic Universitatea de Arte George Enescu Iai. Psihologia educaiei-suport de curs - Nivelul I (studii de licen), Anul I, Semestrul I 2012-2013. Lect. univ. dr. Dorina Iuc. Psihologia educatiei. lect.univ.dr. Dorina Iusca. CUPRINS1. Obiectul psihologiei educatiei .4 1.1. Delimitari conceptuale.4 1.2 Denumirea universităţii: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău Denumirea programului de studii: Asistenţa socială Ciclul: I Denumirea cursului: Psihologia dezvoltării Codul cursului: F.02.O.011 Facultatea/catedra responsabilă de curs: Psihologie şi Psihopedagogie Specială / Psihologie Număr de credite ECTS: 4 Anul şi semestrul în care se ține cursul: I. Autor: Maria Condor Psihologia varstelor - FORMAT PDF. Cartea Psihologia varstelor a fost scrisă de Maria Condor și a apărut în anul 2012 la editura PRO UNIVERSITARIA.. Cartea are 144 de pagini și se încadrează în categoria Psiho,psihanaliza, log. Dacă îți dorești să citești cartea integral folosește butoanele de mai jos pentru a naviga la librăriile online care.

Acest curs prezinta Laborator de Comunicare - Suport de Curs. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini.. Profesor: Livia Durac Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca Tematica pentru disciplina Psihologia educaţiei. de FPSE. 23.11.2018. 15.04.2019. Modulul de pregătire psiho-pegagogică - curs postuniversitar. Nivelul I—2018-2019. Modele ale învăţării şi implicaţiile lor în actul educaţional (Cap. 1 din suportul de curs-Psihologia educației, pp. 13-67 ) Învăţarea: definiţii, forme, condiţii Zlate, M. (2006), Psihologia mecanismelor cognitive, Edi ia a II-a, Ia și, Polirom (selectiv). A2) Psihologia personalit ăii 3. Psihologia personalit ăii 1. Accep iunile conceptului de personalitate 2. Modele explicativ-interpretative ale inteligen ei 3. Factorii creativit ăii Cracsner, C.E. (2019). Psihologia personalit ăii. Suport de.

Psihologia Copilului Şi Adolescentului -suport De Cur

  1. arii) LECTOR UNIV. DR. NICOLAE MARTIN 1. 2
  2. ar prezinta Suport curs psihologia personalitatii. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 66 de pagini.. Profesor: Conf. Univ Dr. Gheorghe Florian Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
  3. istrarea unității de curs Psihologia vârstelor (denumirea unităţii de curs) Codul unității de curs / modulului Credite ECTS l ore Repartizarea Orelor Forma de evaluare Limba de predare urs rii tor u vidual F.02.O.009 5 150 45 30 - 75 ex rom Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul I, semestrul
  4. Psihologia educaţiei - suport de curs. Format electronic (selectiv - T 5, T 6 și T 9). 15. Psihodiagnoza personalității 1. Elaborarea/adaptarea și experimentarea (validarea și etalonarea) chestionarelor de personalitate 2. Chestionarele tipologice în psihodiagnoza personalității
  5. View psihologia_copilului_si_adolescentului.pdf from PSY 1 at Romanian-American University. PSIHOLOGIA COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI - SUPORT DE CURS - CONF. UNIV. DR. IRINA TĂNĂSESCU 1 2 MODULU

Psihologia varstelor PSIH1 - StuDoc

Profesor universitar doctor Cristian VASILE este specializat în psihologie, doctor în medicină, cu studii postdoctorale în psihiatrie medico-legală. În practica privată este psiholog clinician principal, psihoterapeut principal, consilier sau expert în psihologie pentru diferite instituţii şi organizaţii.Este titularul cursurilor: Fundamentele psihologiei, Psihologia dezvoltării. Biblioteca Municipală M. Sadoveanu Soroca. Biblioteca 2.0 este pretutindeni, nu are limite, ne invită la participare, biblioteca utilizează cele mai flexibile și facile sisteme, este o organizație centrată pe om, este biblioteca care se deplasează la utilizator și nu invers View sp-curs-istoria-psihologiei.pdf from PSIHOLOGIE 01 at University of Bucharest. ISTORIA PSIHOLOGIEI SUPORT DE CURS - uz intern CUPRINS Introducer 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4

3.1 Num ăr de ore pe s ăpt ămân ă 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de înv ăţă mânt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribu ţia fondului de timp ore Studiul dup ă manual, suport de curs, bibliografie și noti țe 3 Psihologia dezvoltării umane promovează o viziune holistică şi interacţionistă.. 21 Eul. Pe măsură ce se dezvoltă şi încearcă să se adapteze cerinţelor lumii. preluată din lucrarea Psihologia dezvoltării umane, autor Ana Muntean 25 2.4.. อัปโหลด PDF Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 8. pregătire prezentări orale 5 2. studiu după manual, suport de curs 5 9. pregătire examinare finală 1 Suport de Curs-Psihologia ClinicăWord. Suport de Curs-Psihologia ClinicăWord. Cargado por. Dana Mirzac. 0 calificaciones 0% encontró este documento útil (0 votos) 145 vistas 114 páginas. Información del documento. hacer clic para expandir la información del documento

CARTE;Psihologia varstelor. 10880892 Francis Bacon Noua Atlantida. Violenta in Familie.ppt. Organizarea procesului de învăţământ pe clase şi lecţii. Suport de Curs La Psihologia Comunicarii. Vasile Tran Irina Stanciugelu Teoria Comunicarii. Psihologia Comunicarii -Suport de Curs MODUL. COMPACT. Psihologia Educationala [SUPORT CURS]. Conf. Univ. Dr. MIHAI M. PUIU. UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DEPARTAMENTUL DE PREGATIRE PROFESIONALA SI DIDACTICA PSIHOLOGIA EDUCATIEI- Conf. Univ. Dr. MIHAI M. PUIU. STATUTUL PSIHOLOGIEI EDUCATIEI Creierul omenesc este reconfigurabil la nesfărşit, indiferent de varst Inteligenta Tipuri de inteligenta Definitie : - termenul de inteligenta provine de la latinescul intelligere care inseamna a intelege dar si din inter-legere, care are sensul de a lega, a asocia Inteligenta este abordata in psihologia traditionala romaneasca ca fiind latura rezolutiv productiva a personalitatii care favorizeaza la mediu prin identificarea solutiilor de. Psihologia varstelor este, pe de o parte, o arie stiintifica relativ noua de la care se asteapta inca multe raspunsuri, iar pe de alta parte se constituie ca un spatiu de suport pentru alte domenii. Lucrarea debuteaza cu prezentarea principalelor teorii care fundamenteaza domeniul, teorii ce se regasesc punctual in studiul dezvoltarii pe varste.

Suport de curs Autor : Mihaela Chraif . Editura Universitara. Colectia Psihologie. An aparitie :2013. Editia a I . ISBN 978-606-591-764-4. PSIHOLOGIA VARSTELOR , PSIHOLOGIA DEZVOLTARII, PSIHOLOGIA COPILULUI; PSIHOLOHIE SCOLARA,PSIHOLOGIA EDUCATIEI , METODICA PREDARII PSIHOLOGIEI; PSIHOLOGIA CUPLULUI , A FAMILIEI SI PSIHOSEXOLOGIE. Create your thread, post your opinion, discuss with other membe

(PDF) Psihologia-varstelor Alexandra Bîra - Academia

Denumirea programului de studii Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic Ciclul Masterat Denumirea cursului Psihologia clinică a copilului și adultului Facultatea/catedra responsabilă de curs Psihologie și Psihopedagogie specială / Psihologie Titular de curs Racu Iulia, conf. univ., dr 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp: 125 ore ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 Psihologia scolarase anunta ca o stiinta cu identitate bine delimitata, ce porneste de la psihologia generala, interactioneaza cu stiintele mai sus mentionate, este deschisa noilor elaborari din teoria informatiei, teoria sistemelor, teoria deciziei, in sensul unificarii sale si consolidarii statutului propriu PSIHOLOGIA VARSTELOR Ursula Schiopu Emil Verza de la magazine cu 100% calificative pozitive si livrare din stoc. Cumpara acum de pe Okazii.r

Psihologia varstelor PSIHOLOGIE ON LIN

Programe scolare - suport de curs. Proiecte didactice_Teste . Biologie_5_proiect didactic_Ecosistemul -biotop şi biocenoză_Dumitrascu Florentina; Test de evaluare sumativa-Structura si functiile de baza ale corpului la iepurele de camp_prof_Dumitraşcu Florentin 3.1 Num ăr de ore pe s ăpt ămân ă 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de înv ăţă mânt 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 Distribu ţia fondului de timp ore Studiul dup ă manual, suport de curs, bibliografie și noti țe 4 3 .Petrovan R ,2019 Ghid de practică pegagogică pentru învățământul preșcolar ,Suport de curs, ID Bibliografie: 1.Andreescu L, Gurlui I- Activit ăţile integrate în grădiniţă.Ghid metodic,Editura Carmis,201 This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Pornind de la etimologia cuvantului psihologie ce provine din cuvantul grecesc ce inseamna psyche=suflet, suflu si logos=cunoastere, putem defini psihologia ca fiind stiinta ce studiaza sufletul si comportamentul uman.Cu alte cuvinte aceasta se ocupa sa cerceteze functiile, procesele mentale, dar si experientele interioare si subiective, mai exact studiaza gandurile, emotiile, constiinta. Curs Psihologie Diferentiala pentru Facultate. Domeniul psihologiei diferentiale este de mare interes si se contureaza ca o preocupare de prim ordin in numeroase reviste medicale si farmaceutice, in literatura si dramaturgie, in istoria ideilor, in estetica si critica literara, in indexarea de biografii celebre in domeniul judiciar, in psihologie, etc., largindu-se aplicabilitatea Access Free Curs 3 Psihologia Dezvoltarii Pe baza rezultatelor unor cercet?ri de grani?? la nivel interna?ional ?i având ca punct de referin?? teoretic modele din terapia cognitiv-comportamental?, volumul identific? fundamentele interac?iunii dintre tehnologie ?i psihologie ?i analizeaz? beneficiile dezvolt?rii tehnologice pentru aceasta din urm?

Facultatea de Asistenţă Socială. Cursuri predate. • Introducere în asistenţă socială. • Pedagogie generală. • Psihologie generală. • Metodologia activităţii pedagogice. • Primul ajutor şi igiena. • Asistenţă socială a copilului. • Metodologia asistenţei sociale 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Psihologia Varstelor An II-sem I Psihologie 2007/2008 Curs 3 - Psihologia dezvoltarii Read Book Curs 3 Psihologia Dezvoltarii features the classic fiction books by famous authors like, William Shakespear, Stefen Zwaig, etc. that gives them an edge on literature. Created by real editors, the category list is frequently updated

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs 20 6. Elaborarea temelor de casă, referatelor 20 2. Studiul după manual sau suport de curs - 7. Pregătirea pentru evaluările periodice - 3. Studierea bibliografiei minimale indicate 20 8. Pregătirea pentru examinarea finală 64 4. Documentarea suplimentară * 20 9 Psihologia vîrstelor: Curs universitar. S Briceag. USARB. , 2014. 10. 2014. Calitatea vieţii şi nivelul optim de stres la serviciu. S BRICEAG. Pregătirea cadrelor pentru educaţia preşcolară şi învăţământul primar

Suport de Curs Psihologia Educatiei (1) - [DOC Document

Acest curs s-a transformat spre sfârșitul anilor '90 în Filosofia inconștientului cu cele două volume ale sale, publicate de Editura Trei. Tot în 1991, am fost solicitat să țin cursul de psihanaliză la Facultatea de Psihologie a Universității «Titu Maiorescu». Conceput ca o «psihologie a inconștientului», acest curs și-a propu Disciplina Psihologia dezvoltării I vizează familiarizarea studenților atât cu legităţile de constituire, funcţionare şi evoluţie a dezvoltării umane, cât şi cu stadiile şi factorii explicativi ai titularului de seminar/curs. Pentru suport suplimentar vă adresați tutorelui de an/coordonatorului de master, directorului. Read Online Curs 3 Psihologia Dezvoltarii Curs 3 Psihologia Dezvoltarii As recognized, adventure as without difficulty as experience very nearly lesson, amusement, as with ease as bargain can be gotten by just checking out a books curs 3 psihologia dezvoltarii with it is not directly done, you could take on even more vis--vis this life, all but the world UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 2011 Facultatea de Medicină, secţia Asistenţă Medicală -an 3 Psihologia dezvoltării 1 PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII Curs nr. 1 MATURIZARE, ÎNV ĂŢ ARE, EDUCA ŢIE ŞI DEZVOLTARE Aspectul sau caracteristica evolutiv ă a psihicului uman sunt fapte u şor de

Curs 3 Psihologia Dezvoltarii - fbmessanger.sonicmoov.com curs 3 psihologia dezvoltarii, but stop in the works in harmful downloads. Rather than enjoying a fine book once a cup of coffee in the afternoon, then again they juggled taking into consideration some harmful virus inside their computer. curs 3 psihologia dezvoltarii i PSIHOLOGIA VÂRSTELOR 1. Caracteristicile dezvoltării psihice şi formării personalităţii copilului în primul an de viaţă. 2. Particularităţile dezvoltării psihice şi formării personalităţii copilului de vârstă fragedă. 3. Caracteristica preşcolarităţii. Dezvoltarea cognitivă şi socio-afectivă a copiilor de 3-7 ani. 4 Psihologia dezvoltării umane promovează o viziune holistică şi interacţionistă.. 21 Eul. Pe măsură ce se dezvoltă şi încearcă să se adapteze cerinţelor lumii. preluată din lucrarea Psihologia dezvoltării umane, autor Ana Muntean 25 2.4.. อัปโหลด PDF

Titular de curs şi seminarii la disciplina «Psihologia Educaţiei», în calitate de profesor în cadrul DPPD al Universităţii din Craiova, 20072014;- • Suport de studiu pentru disciplina «Psihologia educaţiei » - Sinteze şi Note de curs, Editura Alma DCMI, Craiova, 2014 (ISBN: 978-606-567-232-1) Psihologia comunicării și resurselor umane 120 . MP Psihologie. Anexa 2. Psihologia judiciară 120 . MP Psihologie Aplicată Psihologie clinică. 120 . Suport de curs. CEP USM. Chișinău. 2013. Buzdugan T. Psihologia pe înţelesul tuturor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1999

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 PSIHOLOGIA VÎRSTELOR Curs universitar BL I, 2017. 2 CZU 159.922.6(075.8) B 83 Aprobat şi recomandat pentru editare de către Catedra de psihologie, proces verbal _____ din _____ i Consiliul Ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte,Universitatea de Stat Alec PREZENTARE GENERALĂ ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Misiunea Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei este pregătirea profesorilor pentru ciclul primar şi preşcolar alături de viitorii specialişti în psihopedagogie specială şi educaţie integrată.. Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei oferă o varietate de programe de studii în domeniul Ştiinţelor educaţiei, astfel si a evaluãrii), Psihologia educatiei, Practica pedagogica, In cadrul specializãrii PIPP, si a modululuipsihopedagogic;-Membru comisii examen de finalizare a studiilor universitare de Iicentà Si Managementul clasei de elevi— suport curs (autor: Liana Tàuan), Seria Didactica

Psihologia Copilului SI Adolescentului PSIHOLOGIA

Psihologia copilului. 9.11.09. Dr. Ana Maria Marhan Departmentul de Psihologie, Academia Romn. Curs 5. Teorii ale Dezvoltrii Teorii ale dezvoltrii Dezvoltarea cognitiv Dezvoltarea psihosocial Dezvoltarea moral stadialitate, discontinuitate vs continuitatea dezvoltrii Sigmund Freud (6 mai 1856 23 sep 1939) Lev S. Vygotski (17 nov 1896 11 iun 1934) Jean Piaget (9 aug 1896 16 sep 1980) Erick. de ţări (persoane peste 15 ani), conform cărora, lipsa activităţilor fizice ar fi unul din principalii factori de deces, alături de hipertensiunea arterială, fumatul şi un nivel crescut al colesterolului. Exerciţiile fizice sunt motive pentru creşterea stării de spirit şi scăderea anxietăţii. 1. 2 Seminarul 9 - Pieţe de capital Contracte forward/futures. Operațiuni de hedging și speculație 1. Aspecte teoretice Instrumente financiare derivate: instrumente al căror randament se calculează în funcţie de randamentul oferit de un alt instrument financiar sau marfă (denumit underlying asset). Rolul instrumentelor financiare derivate: o Managementul riscului: reprezintă o formă de.

Suport de Curs Psihologia Educatiei 2012-2013 - [DOC Document

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 de vedere al autorului. AN și Comisia Europeană nu sunt responsaile pentru ni io utilizare are poate fi dată informațiilor respetive Erasmus+ - Strategic Partnerships, Key Action 2 Sector: Adult Education Project number 2016-1-RO01-KA204-024392 Family Literacy Works! Facilitatorul de Literație pentru Familie - Suport de curs psihologia copilului Şi adolescentului -suport de curs Psihologia dezvoltarii este domeniul psihologiei centrat pe studiul schimbarilor psihologice si comportamentale care au loc de-a lungul vietii omului, de la conceptie pana la moarte Speichern Psihodiagnoza 1-Suport de Curs für später speichern. 83% (6) 83% fanden dieses Dokument nützlich (6 Abstimmungen) 9K Ansichten 105 Seiten. Psihodiagnoza 1-Suport de Curs. Hochgeladen von urmând ca acesta să fie abordată mai pe larg în cursul de psihologia muncii,. Denumirea programului de studii Asistență Socială Ciclul Licență Denumirea cursului Psihologia dezvoltării Facultatea/catedra responsabilă de curs Psihologie și Psihopedagogie specială / Psihologie Titular de curs Racu Iulia, conf. univ., dr. Cadre didactice implicate e-mail 30TUracu_iulia@yahoo.com U30T Codul cursului credite ECTS.

22932352 Ursula Schiopu Curs Psihologia CopiluluiPERSONALITATEA COPILULUITest - Testul Praga (Atentie Distributiva)Emotii Si SentimenteProiect Model de Consiliere pe Baza Studiului de Caz

1 Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte Catedra de psihologie CURRICULUM la unitatea de curs Serviciul psihologic în școală (denumirea unității de curs) Ciclul I - studii superioare de licenţă Codul şi denumirea domeniului general de studii: 031 Ştiinţe sociale și comportamental Studii de psihologia dezvoltării (Vol. 2). Bucureşti: Editura Universitară. Golu, F. (2014). Predictors of domestic violence - Comparative analysis. Procedia titularului de seminar/curs. Pentru suport suplimentar vă adresați tutorelui de an/coordonatorului de master, directorului de departament psihologie UNIVERSITATEA OVIDIUS FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PSIHODIAGNOSTIC 1 (Îndrumări privind participarea eficientă a studenţilor la cursuri şi 4.1. Număr de ore pe săptămână: 3 din care, curs: 2 seminar/laborator: 1 4.2. Total ore din planul de învăţământ 42 din care, curs: 28 seminar/laborator: 14 4.3. Total ore de studiu individual, din care: 71 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 Psihologia dezvoltarii umane (cu alti termeni: dezvoltare umana, psihologia developmentala sau psihologia varstelor) este o ramura a psihologiei care studiaza particularitatile psihice ale fiecarei etape de varsta, in relatie cu factorii biologici si sociali care le influenteaza