Home

Strategia națională de dezvoltare moldova 2030

Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 (în continuare - Strategia Moldova 2030) este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu, avînd la bază principiu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 | Ministerul Economiei și Infrastructurii Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, aprobată de Guvern. Principalul document de planificare strategică al țării - Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, a fost aprobat pe 7 noiembrie 2018 de Executiv. Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre. Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 (în continuare - Strategie) este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu, având la bază principiul ciclului de viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia ș Strategia Na?ional? de Dezvoltare Moldova 2030 Published on Ministerul Economiei ?i Infrastructurii (https://mei.gov.md) URL surs?: https://mei.gov.md/ro.

Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030

- Se aprobă Strategia naţională de dezvoltare Moldova 2020, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Nr. 166. Chişinău, 11 iulie 2012 Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. Donator: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Scopul proiectului: Elaborarea principalului document de planificare strategică al țării - Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 - în baza evaluării și a lecțiilor învățate din SND Moldova 2020, a.

Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu, având la bază principiul ciclului de viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni ai dezvoltării durabile, cu. dezvoltării - în cadrul strategiilor de dezvoltare națională elaborate de guvernele Republicii Moldova - s-au pliat pe tendințele sistemice de dezvoltare și ce lecții oferă această experiență. Este argumentată noua filozofie propusă pentru SND Moldova 2030 - și anume, adoptarea unei viziuni a dezvoltării centrate p Moldova 2030. Notă de Concept a fost elaborată ca parte a unui proces mai larg de design al unei noi Strategii Naționale de Dezvoltare a Republicii Moldova, convențional numită Moldova 2030. Documentul are trei obiective majore, fiecare fiind concretizat în unul din cele trei capitole de bază. Primul scop al documentului. a Strategiei EDUCAȚIA 2030 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 EDUCAȚIA 2030 Planul național de acțiuni Strategia Națională de Dezvoltare MOLDOVA 2030 Programul de activitate al Guvernului RM Rapoarte, vizuni ale MECC Competențe-cheie (Bruxelles, 2018) UNESCO Viitorul educației Obiectivele. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 a fost elaborată printr-un amplu exercițiu participativ, fiind rezultatul activității a zece grupuri de lucruri interministeriale. În cadrul acestor grupuri au fost incluși reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile, ai mediului de afaceri și ai celui.

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030, aprobată

  1. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 este, că, fiind un document de referință pentru strategiile sectoriale și intervențiile de politici ulterioare, aceasta urmărește schimbarea opticii politicilor publice din Republica Moldova, prin centrarea acestora pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor
  2. Guvernul a aprobat Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 - document ce indică direcția de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu. Potrivit autorităților, Strategia are la bază principiul ciclului de viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni ai dezvoltării durabile, cu zece obiective corespunzătoare.
  3. Republica Moldova va avea o nouă strategie națională pe termen lung, până în 2030. Parlamentul a aprobat astăzi proiectul de hotărâre, cu voturile a 55 de deputați. Scopul strategic al documentului este sporirea calității vieții, iar Strategia Națională pentru Dezvoltare Moldova 2030 va fi instrumentul de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova
  4. at în Parlament. Potrivit autorităților, Strategia are la bază principiul ciclului de viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni ai dezvoltării durabile, cu zece obiective.
  5. ar, cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) incluse în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite (ONU), Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, și au pus în discuție rolul sindicatelor în implementarea acestor documente de politici
  6. 1 CONCEPTUL Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 Educația-2030 și al Programului de implementare Tipul documentelor de politici publice - Strategie și Program. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 Educația-2030 definește politica Guvernului Republicii Moldova în domeniul educației, descrie mecanismul de realizar
AO FISM ONG - Fondul de Inovatii Sociale din Moldova

Strategia Națională de Sănătate 2030 lansată pentru consultări. Documentul prezintă viziunile strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate din Republica Moldova pentru următorii 10 an

Putin a semnat decretul cu privire la strategia națională de dezvoltare până în 2030 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care stabilește obiectivele strategiei naționale de dezvoltare până în anul 2030. 21.07.2020, Sputnik Moldova Formula Succesului Antrenorului de Fotbal la Inceptul Sec. XXI TAXONOMIA JOCULUI DE FOTBAL MODERN Chicago-Bucurest

Guvernul a aprobat Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 - document ce indică direcția de dezvoltare a țării și De asemenea, Strategia Națională pentru Dezvoltare Moldova 2030 include patru piloni ai dezvoltării durabile: economia durabilă și inclusivă, capital uman și social robust, instituții oneste și eficiente, mediul ambiant sănătos. Strategia va fi documentul de referință în procesul de elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu Aurelia Spătaru a menționat că noua strategie se preconizează a fi elaborată în corespundere cu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020-2030, precum și hotărârea Guvernului 386 din 2020 cu privire la planificarea, elaborarea și evaluarea documentelor publice. Totodată, noua strategie va ține cont de angajamentele. Moldova 2030, o calitate mai înaltă a vieții presupune atingerea unor progrese durabile și largi sub aspect social pe 10 dimensiuni, inclusiv calitatea mediului. Strategia Moldova 2030 accentuează că schimbarea climei afectează toate domeniile de dezvoltare ale statului

Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 203

În Republica Moldova a fost testată în premieră tehnologia

→ Proiectul de hotarire a Guvernului Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030 08.10.2018 - 19.10.201 Strategia națională de dezvoltare a Moldovei pentru 2030 va fi elaborată acest an. Instagram. Recent Posts. Нескучный Кишинёв: чем заняться 7 и 8 августа. Principalul document de planifi­care strategică al țării, Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, a fost aprobat, pe 8 noiem­brie, de Guvernul de la Chișinău. Deoarece este incontestabil rolul sindicatelor în promovarea acestui document, liderii sindicali din te­ritoriu au participat la un seminar cu tema Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) incluse în Agenda 2030 a.

Video: Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030

Chișinău, 18 ianuarie 2021 - Dezvoltarea sectorului de irigare trebuie să devină o prioritate a statului, iar Strategia națională în acest domeniu urmează a fi o platformă eficientă de transformări moderne a întregului segment.. Declarația a fost făcută astăzi de deputatul independent Alexandr Oleinic în cadrul ședinței de lucru a grupului de experți, antrenați în. Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030 și-a stabilit domeniile de aplicare 21.28 EUR . 18.00 USD . 0.24 RUB dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica Moldova s-a reunit în cea de-a II-a ședință. Evenimentul a avut drept scop trecerea în revistă a progreselor înregistrate vizavi de. Pe 16 iunie curent, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările în format mixt, în sală și online, cel de-al V-lea Forum cu genericul Dezvoltarea regională a Republicii Moldova - prerogativă națională, organizat de Academie, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și este finanțat de Ministerul German pentru Cooperar ODD 2030 în Republica Moldova este o priorita-te națională care are la bază Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, prin care Agenda 2030 este adaptată la contextul național al Repu-blicii Moldova. Bibliotecile din SNB promovează Angenda ONU, începând cu anul 2017, ca fiind o prioritate națională pentru biblioteci. Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri. Documentul indică direcția de dezvoltare a țării pentru următorii zece ani

Moldova 2030: integrarea dezvoltării durabile în procesul

Ministrul Vadim Brînzan s-a întâlnit cu Directorul de țarăRepublica Moldova și Republica Armenia își intensifică

Chișinău, 13 decembrie 2017.Tinerii și adolescenții din Moldova au acum posibilitatea să contribuie la Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 participând la sondajele platformei digitale U-Report, lansată de UNICEF Moldova în parteneriat cu Consiliul Național al Tinerilor din Moldova procesul de dezvoltare a politicilor publice este unul destul de dificil pentru tineri și adolescenți, iar documente importante, precum Strategia Moldova 2020 sunt puțin cunoscute acestora; principalele domenii de interes pentru tineri, în contextul Strategiei Moldova 2030, sunt domeniul de educație și sănătate a sistemului de educaţie ò 2 obiectivele strategice de dezvoltare socioeconomică a ţării prin sistemul de educaţie, care, de regulă, sunt abordate/ privite în integritatea sa. În conformitate cu Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, Strategia de dezvoltare a educației Educația 2030 urmărește dezvoltarea unui.

Guvernul Sandu a retras din Parlament şi a abrogat

Dezvoltarea sectorului de irigare trebuie să devină o prioritate a statului, iar Strategia națională în acest domeniu urmează a fi o platformă eficientă de transformări moderne a întregului segment. Declarația a fost făcută ieri, 18 ianuarie, de către deputatul independent Alexandr Oleinic în cadrul ședinței de lucru a grupului de experți, antrenați în elaborarea Strategiei Participanții au evaluat Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 prin prisma a patru dimensiuni cheie ale acțiunilor implementate: relevanța, eficiența, eficacitatea și impactul. oficialul a declarat că Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru perioada 2021-2030 va avea o. Va fi elaborată Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030. Parlamentul a introdus, în cadrul ședinței de astăzi, modificări în Hotărârea Privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea Programului național de irigare a terenurilor agricole. Astfel, sintagma Programului Național de irigare a. Expert-Grup te îndeamnă să contribui la Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. În perioada 15-23 martie au avut loc primele ședințe ale celor 10 grupuri de lucru constituite pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030 - documentul vizionar care va trasa traiectoria de dezvoltare a țării.

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 203

Principalul document de planificare strategică al țării - Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, a fost aprobat astăzi de Executiv. Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor. Aceasta urmărește centrarea politicilor. Bibliotecă - New Strategy Center. Previous. Next. Strategia Națională de Apărare Țării 2020-2024. Strategia Națională de Contrainformații a SUA - 2020-2022. Analiza grupului de experți pentru un nou concept strategic al NATO - 2020. Strategia Națională de Securitate a Poloniei - 2020. Strategia Națională de Securitate a. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României a organizat, la 21 iulie 2020, Conferința Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Administrației Publice Cimșlia (2016-2020)), regională (Strategia de dezvoltare regională Sud (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare) și supra-naționale (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Strategia UE pentru Regiunea Mării Negre 2020-2030) regională Sud (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare) și supra-naționale (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Strategia UE pentru Regiunea Mării Negre 2020-2030). 1.3. Comisia și echipele PS

Guvernul a aprobat Strategia Națională de Dezvoltare

tematice de dezvoltare este Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea unui set de 17 obiective. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism Națională de politici 2030 în Republica Moldova a fost propusă de către Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Agenda include 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, la care prin procesul de planificare strategică se propune alinierea parțială a politicilor sectoriale naționale. Obiectivel

Evaluarea condițiilor și procesului de emitere a

Cancelaria de Stat Guvernul Republicii Moldov

La 14 iunie curent, la Chișinău, a avut loc primul Forum de politici incluzive cu genericul Strategia Națională Moldova 2030 (SND 2030): perspectiva societății civile. La eveniment au participat 70 de reprezentanți ai societății civile precum și reprezentantul guvernului responsabil de elaborarea și coordonarea proiectului de Strategie Națională Moldova 2030 raionului Soroca (2021-2024), regională (Strategia de dezvoltare regională Nord (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare), și internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030). 1.2. Comisia și echipele PS

Un nou Sistem informațional automatizat pentruImpactul crizei pandemice asupra economiei naționale a

Proiectul de hotarire a Guvernului „Cu privire la

Planurile respective se conţin în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-2030, înaintată pentru consultări publice. Documentul conţine 10 obiective și scopuri principale pentru asigurarea dezvoltării durabile a Moldovei, care sunt considerate domenii prioritare care reflectă calitatea vieții în UE, relatează InfoMarket Strategia națională de dezvoltare pentru 2013 elaborată de Guvernul Republicii Moldova nu a inclus sănătatea drept unul din domeniile prioritare pentru investiții, pentru a facilita creșterea economică Moldova 2030. Republica Moldova este semnatara mai multor tratate internaționale ce au un impact asupra sănătății Totodată, oficialul a declarat că proiectul se încadrează în prioritățile politicii naționale în domeniul schimbărilor climatice și conservării diversității biologice, prevăzute de Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020, Strategia privind diversitatea.

A fost aprobată Strategia națională de dezvoltare „Moldova

tare a educației incluzive în Republica Moldova pe anii 2011-2020, Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013- 2020, Strategia Națională de Dezvoltare Mol - dova 2020. Obiectivul general nr. 1 al Strategiei Educația 2020 este sporirea accesului i a gradului regională Sud (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare), și internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030). 1.3. Comisia și echipele PSM Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (SDC) a orașulu La 7 mai curent, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-au desfășurat Şedinţele de consultări prefinale asupra viziunii Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2030 în domeniile sănătății și pieței forței de muncă, cu participarea conducerii și reprezentanților Ministerului, reprezentanților Agenţiilor specializate ONU în. O comisie specială din Parlament va elabora Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030. Documentul va include atât componenta de irigare a terenurilor agricole, cât și cea de reabilitare și instalare a noilor sisteme de irigare dezvoltarea Republicii Moldova: Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020, adoptată în 2012, precum și Acordul de asociere cu UE, semnat de Guvern în iunie 2014. În septembrie 2015, Republica Moldova, împreună cu alte țări membre ale Națiunilor Unite, au semnat documentul Parteneriat

Podul peste râul Bâc și pasajul peste calea ferată de peCele mai eficiente proiecte din domeniul energiei

adoptat Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor. Aceasta urmărește centrarea politicilor publice din Republica Moldova pe problemele, interesele și necesitățile oamenilor, fiind în. Moldova îndrăznește să fie lider pe calea acțiunilor climatice. Fiind afectată puternic de încălzirea globală, ambiția sa este de a transforma această provocare într-o oportunitate de dezvoltare. Republica Moldova a devenit recent a patra țară din lume care a prezentat cea de-a doua contribuție națională determinată (CND2), elaborată cu sprijinul UE și al PNUD Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020 (aprobată prin Legea nr. 166 din 11.07.2012); Strategia națională Moldova 2030 (proiect în proces de examinare în Parlament); Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 (HG nr. 1332 din 14.12.2016) Strategii și programe naționale. Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020, document de dezvoltare strategică a țării, care asigură dezvoltarea economică calitativă și reducerea sărăciei, axat pe 8 priorități de bază, pe care ulterior le transpune în obiective strategice pe termen mediu includerea ei în documentele strategice esențiale: Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-2030 aflată în dezbatere publică, și viitoarea strategie sectorială Educația-2030. Resurse financiare. Asigurarea resurselor financiare pentru EDO prin colaborar