Home

Aria unui paralelogram

Daca într-un patrulater convex unghiurile alaturate sunt suplementare, atunci patrulaterul este paralelogram. Paralelogramul - formule Perimetrul paralelogramului. P=2 * a+2 * b. Aria paralelogramului Aria funcţie de înălţime şi o latură. A=a * h. Aria funcţie de laturi şi de unghiul ascuţit : A=a * b * sin Calculați aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi de 12 cm și înălțimea corespunzătoare ei de 4 cm Aria este cm 2. Verifică Exercițiul; De reținut ! Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse paralale.Proprietăţi: - paralelogramul are laturile opuse congruent Pentru ca laturile opuse aleparalelogramului sunt congruente (adica egale), perimetrul poate sa fie calculat astfel: P = 2 (AB + BC) Aria paralelogramului = b x h Aria ABCD = DC x A Aria paralelogramelor. Aria unui paralelogram. Acesta este obiectul selectat în acest moment. Antrenament: Aria paralelogramelor. Determinarea înălțimii unui paralelogram. Antrenament: Determină lungimea necunsocută când se dă aria unui paralelogram. Următoarea lecție. Aria triunghiurilor. Ordonare după

Aria patrulaterului (formule pentru aria unui paralelogram, aria unui dreptunghi, aria unui romb, aria unui patrat si aria unui trapez) +probleme rezolvate cu arii: PROBLEME REZOLVATE cu arii: Problema 1) Calculați perimetrul și aria unui pătrat cu latura de 5 cm. Problema 2) Aflați aria unui pătrat știind că perimetrul său este egal cu. Aria şi perimetrul paralelogramului. Paralelogramul este un patrulater ale cărui laturi opuse sunt paralele şi egale, iar laturile alăturate nu formează un unghi drept. Diagonalele nu sunt perpendiculare şi egale dar se intersectează în părţi egale. Înălţimile sunt distanţele perpendiculare între laturile opuse. Formul Latura unui paralelogram este egală cu 20 cm, iar înălțimea acestuia este de 9 cm. Știind că cealaltă latură este de 18 cm, află aria paralelogramului, înălțimea corespunzătoare celeilalte laturi și perimetrul acestuia, apoi asociază fiecare rezultat cu elementul corespunzător Aria unui paralelogram este A=b•h, unde b este lungimea unei laturi iar h este înălțimea corespunzătoare acestei laturi. Aria unui paralelogram este egală cu dublul ariei triunghiului format de două laturi alăturate și diagonala opusă acestora Definitie: Paralelogramul si dreptunghiul au laturile opuse congruente, adica egale. Daca notam L lungimea laturii mari si l lungimea laturii mici, atunci perimetrul se afla cu formula: P = 2 ⋅ L + 2 ⋅ l = 2 ⋅ ( L + l). Sa aflam, de exemplu, perimetrul unui paralelogram avand dimensiunile laturilor de 4 cm, respectiv 6 cm

Calculator Stiintific Calculator matematic stiintific, include functii precum Sin, Cos, Tan, Asin, Acos, Atan, logaritm, logaritm natural, exponential, calcul putere, constante matematice.; Arie si perimetru triunghi Calculator arie si perimetru triunghi. Formula calcul aria triunghiului. Formula calcul perimetrul triunghiului. Arie si perimetru cerc Calculator arie si perimetru cerc Aria paralelogramului Aria paralelogramului se calculează înmulțind o latură (a) cu înălțimea corespunzătoare ei (h). Înălțimea este distanța de la un vârf al paralelogramului la latura opusă. A = a Deducerea si explicarea formulei pentru aria paralelogramului Lectii video de matematica din materia claselor 5-12. In cele peste 600 de videoclipuri ale can.. Pentru concepte similare, vedeți Produs (dezambiguizare). Aria unui paralelogram este corespondentul grafic al valorii scalare a unui produs vectorial a doi vectori. Produsul vectorial a doi vectori este o operație binară a doi vector

Aria patrulaterului (formule pentru aria unui paralelogram, aria unui dreptunghi, aria unui romb, aria unui patrat si aria unui trapez) +probleme rezolvate cu arii: *Aria unui paralelogram =baza*inaltimea; Problema 1) Aria unui patrat avand perimetrul egal cu 40 cm este.... jitaru ionel blo 60 cm 2 - Aria unui paralelogram cu o latura de 10 cm si inaltimea corespunzatoare ei de 6 cm, 25 cm 2 - Aria patratului cu latura de 5 cm este....., 20 cm 2 - Aria trapezului cu B= 8 cm , b=2 cm si h =4 cm, 30 cm 2 - Aria rombului cu o diagonalele de 6 cm si respectiv 10cm este...., 24 dm 2 - Aria unui dreptunghi cu L= 6 dm si l= 4 dm este., 15dm 2 - Aria unui triunghi cu lungimea bazei de. ARIILE PATRULATERELOR fAria paralelogramului Aria unui paralelogram este egală cu produsul dintre lungimea unei laturi b și înălțimea corespunzătoare ei h aria unui paralelogram, pătrat, dreptunghi, romb, trapez. paralelogram; Asfel, împarte elevii clasei în 5 grupe: grupegrupa 1 va avea de determinat formula pentru aria unui paralelogram; grupa 2 va avea de demonstrat formula pentru aria dreptunghiului; grupa 3 va avea de demonstrat formula pentru aria pătratului; grupa 4 va avea d

Așadar, pentru a afla aria unui romb, putem folosi fie ecuația pentru aria unui paralelogram, fie ecuația pentru aria unui patrulater zmeu: Aria = base × height = 1 2 d1 × d2. În diferite contexte, se pot da diferite elemente ale unui romb (laturi, înalțime, diagonale) și ar trebui să alegi oricare ecuație ce se potrivește mai bine Calculați:a.aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi de 12 cm și înălțimea corespunzatoare ei de 4 cm; b.aria unui dreptunghi cu lungimile laturilor de 2,5 cm și 2 cm; c.aria unui pătrat cu latura de 5 cm ; d.aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 16 cm și 12 cm ; e. aria unui romb cu latura de 7 cm și înălțimea de 5 cm; f. aria unui trapez cu înălțimea de 7 cm și. Considerăm un paralelogram cu laturile AB = DC și AD = BC , fie DE înățimea dusă din punctul D pe latura AB. Perimetrul paralelogramului : P = 2 • ( AB + AD ) Aria paralelogramului : A = AB • DE ; A = AB • AD • sinA 5. Aria unui paralelogram cu latura şi înălţimea corespunzătoare de lungimi 7 cm, respectiv 3 cm este de_____cm2. 6. Aria unui triunghi dreptunghic având catetele de lungimi 4 cm şi 9 cm este de_____cm2. 7. Aria unui trapez având linia mijlocie de lungime 15 cm iar înălţimea de 11 cm este de _____ cm2. 8

Paralelogram. Proprietati. Aria paralelogramului. Formul

Aria unui paralelogram este egala cu produsul dintre lungimea unei laturi si lungimea inaltimii corespunzatoare ei. Matematic scriem , unde b este baza, h este inaltimea corespunzatoare bazei. Exemplu Aria paralelogramului. Aria paralelogramului se calculează înmulțind o latură (a) cu înălțimea corespunzătoare ei (h). Înălțimea este distanța de la un vârf al paralelogramului la latura opusă. A = a . h. O altă formulă de calcul pentru arie este produsul a două laturi (a și b) și sinusul unghiului ascuțit u dintre ele: A. FORMULE PENTRU ARIE / triunghi, dreptunghi, paralelogram, romb Aria unui triunghi echilateral ABC , în care notăm laturile Arătați că fracția este ireductibilă pentru orice n nr. natural

Aria paralelogramului - Math for kid

 1. Aria unui poligon Pentru a calcula aria unui poligon oarecare A 1 A 2 A 3.A n , vom considera un punct P arbitrar ales în plan. Vom împărţi poligonul în triunghiuri de forma PA i A i+1 (considerăm că A 1 =A n+1 ) şi vom calcula aria cu semn T i a fiecărui triunghi (în formula ariei nu vom folosi funcţia de valoare absolută)
 2. Într-un paralelogram unghiurile opuse sunt congruente (egale), iar unghiurile alăturate sunt suplementare. Aria A a unui paralelogram este A=b•h, unde b este baza paralelogramului și h este înălțimea sa cu piciorul perpendicularei pe b. Aria unui paralelogram este egală cu produsul dintre lungimile a două laturi alăturate și sinusul.
 3. Perimetrele şi formulele de arie pentru patrulatere: paralelogram, dreptunghi, pătrat, romb, trapez. 07/11/2018. Perimetrele şi formulele de arie pentru patrulatere- paralelogram, dreptunghi, pătrat, romb, trapez. The following two tabs change content below. Biografie

Cele trei formule pentru a gasi aria rombului depinde de informatiile pe care le detineti. 1. Daca stiti inaltimea si dimensiunea bazei formula este: Aria rombului= inaltimea x baza. 2. Daca stiti lungimea unui laturi si masura unui unghi, formula este urmatoarea: Aria rombului = Baza 2 sin(∠A) = Baza 2 sin(∠B) 3 Cum se calculează aria trapezului? Aria unui trapez se găsește conform următoarei formule: A = (a + b) * h / 2. Curiozități despre trapez. Un trapez este paralelogram dacă ambele perechi ale laturilor sale opuse sunt paralele Aria unui paralelogram formule prin coordonate. Varianta 9 din 30 iunie 2010 comentata (M1) Sa facem cateva comentarii asupra variantei cu numarul 9 data la examenul de bacalaureat la matematica in data de 30 iunie 2010 la profilul matematica-informatica (M1). Proba scrisa este compusa din trei grupe mari de subiecte,fiecare de cate 30 de. Aria unui paralelogram este A=b•h, unde b este lungimea unei laturi iar h este înălțimea corespunzătoare acestei laturi. Aria unui paralelogram este egală cu dublul ariei triunghiului format de două laturi alăturate și diagonala opusă acestora. Aria unui paralelogram este egală cu produsul dintre lungimile a două laturi alăturate.

Raza unui cerc are următoarea formulă: Aria unui cerc = π * r2. Diametrul unui cerc se obține utilizând următoarea ecuație: Aria unui cerc = π * (d / 2)*2. Unde π este aproximativ egal cu 3,14. Nu contează dacă dorim să găsim aria unui cerc folosind diametrul sau raza - va trebui să utilizăm această constantă în aproape. Aflati aria unui paralelogram, care are doua laturi de 48 cm si 34 cm, iar masura unui unghi este de 30°. 433. Calculati aria unui triunghi care are o latura de 4 cm, iar inaltimea corespunzatoare ei de 1 cm. 434. Calculati aria unui trapez dreptunghic, care are bazele de 24 cm si 6 cm, iar latura neperpendiculara pe baze de 82 cm. 435 Pentru a găsi aria unui paralelogram, înmulțiți baza de ori înălțimea. Dacă problema vă oferă măsura bazei și înălțimii paralelogramului, înmulțiți pur și simplu acele valori pentru a obține aria. De exemplu, dacă baza este 5 și înălțimea 3, atunci zona este (înseamnă inci), din moment ce d) Calculaţi aria trapezului. 10. Calculați aria unui paralelogram cu latura şi înălţimea corespunzătoare de lungimi 4 cm, respectiv 3 cm. 11. Calculați aria unui triunghi dreptunghic având catetele de lungimi 4 cm şi 6 cm. 12. Calculați aria unui trapez având linia mijlocie de lungime 5 cm iar înălţimea de 3 cm. 13

Cum se calculeaza aria paralelogramului? - PandaBlo

 1. Aria cercului Formulele de calcul sunt urmatoarele: Constanta cercului π = 3,14... Lungimea cercului L = 2 · π · r Aria cercului A = π · r² (pi ori raza la patrat
 2. area unghiului dintre vectori
 3. 432. Aflati aria unui paralelogram, care are doua laturi de 48 cm si 34 cm, iar masura unui unghi este de 30°. 433. Calculati aria unui triunghi care are o latura de 4 cm, iar inaltimea corespunzatoare ei de 1 cm. 434. Calculati aria unui trapez dreptunghic, care are bazele de 24 cm si 6 cm, iar latura neperpendiculara pe baze de 82 cm. 435
 4. In figura avem un paralelogram care arie se deduce ca fiind aria unui dreptunghi din care se scad 4 triunghiuri drepte si la care cunoastem ca se aplica formula.Si daca numaram punctele interioare si cele de pe laturi de pe dreptunghi si triunghiri prin aceasta operatie obtinem si verificam aria paralelogramului.Asemanator cu triunghiul ca.

Aria şi perimetrul trapezului. Trapezul este un patrulater care are o pereche de laturi opuse paralele. Laturile paralele se numesc baze, cele neparalele laturi. Diagonalele nu se intersectează în părţi egale şi nici nu sunt perpendiculare. Înălţimea este distanţa perpendiculară între baze. Formul Diametrul cercului Perimetrul cercului Aria cercului unde: r = raza cercului. π = 3.141592653589.. c)Aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi de 360 mm si inaltimea corespunzatoarea acesteia de 0,09m. d)Aria unui romb cu latura de 8 m si inaltimea de 60 dm. e)Aria unui romb cu diagonala mica de 8 cm iar diagonala mare dublul acesteia. f)Aria unui dreptunghi cu semiperimetrul de 30 cm si latimea egala cu o treime din semiperimetru O altă formulă pentru aria unui romb este produsul dintre pătratul unei laturi și sinusul unghiului ascuțit: A = l 2 . sinB Se poate folosi și formula de calcul de la aria paralelogramului (rombul fiind un paralelogram) și anume produsul dintre o latură și înălțimea corespunzătoare ei

Aria unui paralelogram (videoclip) Khan Academ

 1. Calculaţi: 1) aria unui dreptunghi cu lungimea de 10 cm şi lăţimea de 6 cm; 2) aria unui pătrat cu latura de 9 dm; 3) aria unui paralelogram cu baza de 15 hm şi înălţimea de 6 hm ; 4) aria unui triunghi cu baza de 120 mm şi înălţimea de 6 cm. 7. Fişă de lucru nr. 3I
 2. Află perimetrul unui dreptunghi care are L de 28 cm și l cu 5 cm mai mică., Află perimetrul unui pătrat care are l de 86 m., Află perimetrul unui paralelogram cu L de 135 cm și l de 5 ori mai mică., Află aria unui pătrat cu latura de 863 cm., Află latura unui romb care are perimetrul egal cu 160m., Raza unui cerc este egală cu 85 cm. Află diametrul cercului., Află perimetrul unui.
 3. Forme geometrice in plan.Patrat | Trapez | Paralelogram | Cerc, formulele pentru perimetru, aria unui triunghi, aria cercului, lungimea cercului, aria si perimetrul dreptunghiului. Triunghiul Perimetrul= suma tuturor laturilor, adica: P=AB+BC+CA Aria triunghiului=(inaltimea x baza)/2, adica: Atriunghi=(b x h)/2. In cazul nostru, b=BC, iar h=AD. Deci, AABC=(BCxAD)/2 Paralelogramu
 4. a)Aria unui paralelogram cu baza de 20 cm şi înălţimea de 0,5dm . b)Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 6 cm şi 0,8 dm. c)Aria unui romb cu diagonalele de 12cm şi 16 cm. d) Aria unui dreptunghi cu lăţimea de 5 cm şi lungimea egală cu triplul lăţimii
 5. Aria triunghiului=(inaltimea x baza)/2, adica: Atriunghi=(b x h)/2. In cazul nostru, b=BC, iar h=AD. Deci, AABC=(BCxAD)/2 Paralelogramul Perimetrul= suma tuturor laturilor, adica: P=AB + BC + CD + DA. Deoarece laturile opuse ale paralelogramului sunt congruente (egale), perimetrul poate fi calculat astfel P=2(AB + BC)

Sa se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB=6, AD=8 si m(ADC)=135.. Idea question from @Loridia - Liceu - Matematic Aria și perimetrul ne ajută să măsurăm mărimea unei figuri 2D. Vom începe cu aria și perimetrul dreptunghiului. Apoi, vom sporovăi despre figuri mai complicate, precum triunghiurile și cercurile Pentru a calcula aria unui dreptunghi sau paralelogram, pur și simplu înmulțiți baza cu înălțimea. Din aceasta se poate deduce că pentru a calcula aria unui triunghi, care corespunde exact jumătății din cea a unui dreptunghi sau a unui paralelogram având aceeași bază și aceeași înălțime, este pur și simplu necesar să. Răspuns Câştigător. Duci diagonala, de aici rezulta 2 triunghiuri, iei unul dintre ele, duci inaltimea, in paralelogram (inaltimea care corespunde triunghiului pe care l-ai ales)si iti rezulta un triunghi dreptunghic in care diagonala paralelogramului este ipotenuza triunghiului dreptunghic rezultat si o calculezi cu teorema lui Pitagora.

Aria patrulaterului (formule pentru aria unui paralelogram

 1. Aria unui paralelogram = b × h (unde b este baza paralelogramei și h este înălțimea sa verticală) Aria unui cerc = π_r_ 2 (unde r este raza cercului) Subdivizați forma neregulată ; Folosiți-vă imaginația pentru a subdiviza forma neregulată pe care o aveți în forme mai familiare. Uneori, desenarea formei, apoi adăugarea de linii.
 2. tește-ți formula ariei unui triunghi. Interacționează cu aplicația de mai jos. 2. Interacționează cu aplicația Geogebra. Modifică poziția cursorului. Modifică pozițiile punctelor A, B și C. 3
 3. Dupa cum bine stiti am inceput prin a calcula Aria totala Aria laterala si Volumul pe cazul general al unei prisme drepte, apoi am inceput cu cu cazul particular, adica am calculat Aria laterala Aria totala si Volumul paralelipipedului dreptunghic. Acum a venit vremea sa discutam despre Cub. Dar si sa aflam Aria laterala, Aria totala si Volumul unui cub
 4. Paralelogram; paralelograme particulare:dreptunghi, pătrat, romb DRAFT. Știind că perimetrul dreptunghiului este 80 cm, aria dreptunghiului este: answer choices . 300 cm 2. 150 cm 2. 800 cm 2. 400 cm 2. Tags: Question 9 . Perimetrul unui pătrat este 36cm. Aria pătratului este: answer choices . 24 cm 2. 81 cm 2. 18 cm 2. 100 cm 2.
 5. Prin urmare, aria unui triunghi cu o bază de 5 cm și o înălțime de 3 cm este de 7,5 cm². Calculați aria unui triunghi dreptunghi. Deoarece două fețe ale unui triunghi drept sunt perpendiculare, una va fi înălțimea triunghiului, iar cealaltă va fi baza

1) Aria unui p@trat este egal@ cu aria unui dreptunghi cu dimensiunile de 1,6m }i 0,9m . Afla]i perimetrul p@tratului. 2) a) Afla]i aria unui dreptunghi cu perimetrul 60cm }i o latur@ egal@ cu 2/3 din alt@ latur@. b) Afla]i perimetrul unui dreptunghi cu aria16cm 2 }i o latur@ egal@ cu 25 % din alt@ latur@ Trapezul este asemănător unui paralelogram, doar că are două laturi stricate. În timp ce paralelogramul are toate cele patru laturi paralele (două câte două, desigur), trapezului i-au rămas doar două astfel de laturi paralele. În figura de mai jos, doar laturile AB și CD sunt paralele, celelalte două fiind neparalele (stricate) Perimetrul si aria Triunghiului. Pentru elevi dar si pentru cei care nu mai sunt la şcoală, şi au nevoie de ele la un moment dat. Gasiti aici formulele matematice principale: din geometrie, formule algebrice, formule trigonometrice, formule analiza matematica

Aria paralelogramului. Aria unui paralelogram este egală cu produsul dintre lungimea unei laturi şi lungimea înălţimii corespunzătoare ei. A = b · i. Aria dreptunghiului. Aria unui dreptunghi este egală cu produsul dintre lungime şi lăţime. A = L · l. Aria pătratului. Aria unui pătrat este egală cu pătratul lungimii laturii sale. Zona unui paralelogram cu vârfurile date în coordonate dreptunghiulare poate fi calculată folosind produsul încrucișat vectorial. Aria unui paralelogram este egală cu înălțimea timpului bazei sale. Știind să găsești zona unui paralelogram cu vârfuri te va ajuta să rezolvi probleme de matematică și fizică

Aria şi perimetrul paralelogramului — calculator online

Aria unui triunghi oarecare se poate determina cu for mula A triunghi l h 2 from ENG MISC at Central New Mexico Community Colleg Paralelogram. Un paralelogram este un patrulater în care fiecare set de laturi opuse este paralel și congruent (egal) unul cu celălalt. Lungimea poate fi diferită de lățime, dar ambele lățimi vor fi egale și ambele lungimi vor fi egale

Exercise: Aria paralelogramulu

Profile @Nicoleta1111111 - Beginner, Answers 14, questions 21, Followers Cum să calculați aria unui paralelogram, a unui zmeu sau a unui trapez 2021 - No dummy. Cuprins: Formulele de zonă pentru paralelogram, kite și trapezoid se bazează pe zona unui dreptunghi. Următoarele figuri vă arată cum fiecare dintre aceste trei patrulaterale se referă la un dreptunghi și lista următoare vă oferă detaliile. 2.Aflaţi aria unui triunghi dreptunghic care are catetele de 6cm şi 8cm 3.Aflaţi aria unui paralelogram cu o latură de 9cm şi înalţimea corespunzătoare acestei laturi de12cm. 4.Aflaţi aria unui triunghi oarecare ABC care are AB=12 cm, AC=8 cm şi BC=6cm 5.Aflaţi aria unui triunghi care are baza de 35 cm şi înălţimea de 8 cm. 23 Calculati aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi de 560mm si inaltimea corespunzatoare de 2,2 dm Get the answers you need, now

Paralelogram - Wikipedi

Paralelogramul: definitie si proprietati, formule si

Descoperă materiale. Clasificarea Unghiurilor; Constructia elipsei; intersectie cercuri; Mijlocul unui segment în reper cartezian; Aria cerculu Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi; construcția bisectoarei unui unghi cu rigla și compasul; concurenta bisectoarelor unghiurilor unui triunghi. 5.3. Aria triunghiului: Aria triunghiului (formula ) 5.4. Paralelism: Drepte paralele (definiție, notație); construirea dreptelor paralele (prin translație); axioma paralelelor cout<<Aria dreptunghiului obtinut din paralelogram:<<drpt.aria()<<endl; cout<<Aria triunghiului obtinut din paralelogram:<<trng.aria()<<endl; la crearea sau la distrugerea unui obiect al unei clase derivate se apeleaza constructorul sau destructorul clasei de baz ă. Astfel, la crearea unui obiect al clasei derivate, se creaz ă mai. Aria pătratului (formula și figura) +52. Dacă pătratul are latura L. atunci aria este L². Ca formulă: A = L². În cuvinte: Aria pătratului este latura la pătrat Aria paralelogramului. Formula pentru arie paralelogram. Înălțimea unui paralelogram. Aria paralelogramului folosind sinusul. Probleme cu aria unui paralelogram. Aria paralelogramului. Teorie - Aria paralelogramului. Aria paralelogramului folosind sinusul. Teorie - Aria paralelogramului folosind sinusul

Cl a VII-a - Recapitulare finală - Pb

Calculator arie si perimetru paralelogra

Calculeaza suprafata unui paralelogram. a (m) h (m) Suprafata totala = 0 m 2. Formula de calcul: S paralelogram = a * h h - inaltimea paralelogramului a - laturile paralelogramului Calculeaza suprafata unui triunghi. a (m) h (m) Suprafata totala = 0 m 2. Formula de calcul: S triunghi = 1 / 2 * a* Aria perimetrul rombului Rombul este paralelogramul care are laturile alăturate congruente (egale). Proprietăţi: rombul are toate laturile congruente; într-un romb unghiuril Aria paralelogramului Aria unui paralelogram este egala cu produsul dintre lungime unei laturi si lungimea inaltimii corespunzatoare ei. ABCD= paralelogram Cum se calculează aria unui romboi. Un romb este un paralelogram paralelogram cu patru laturi egale. Există trei formule pentru a găsi zona unui romboi. Trebuie doar să urmați acești pași dacă doriți să știți cum să o faceți. Găsiți.

Calculati aria unui paralelogram cu laturile de 12√2 si 8Arii

Cum se calculează aria unui pătrat. Deoarece pătratul este un paralelogram special, în care toate laturile sunt egale, pornind de la perimetru puteți urmări cu ușurință lungimea laturilor împărțindu-l cu 4. are un perimetru de 20 cm. Pentru a calcula latura, faceți acest lucru: 20 x 1/4 = 5 cm. În acest moment știi că. Prezentam o problema pe care o rezolvam folosind notiunile invatate pana in acest moment, adica notiunea de patrulater convex, cum aflam masura unghiurilor intr-un patrulater convex, cum aratam ca un triunghi este triunghi isoscel, dar si cum aratam ca un patrulater este paralelogram Un paralelogram are o latură 6 cm şi alta 5 cm. Perimetrul paralelogramului, exprimat în cm, este egal cu: Verifică Un paralelogram are măsura unui unghi ascuţit 20º