Home

Plan amplasament ocpi

Plan de amplasament şi delimitare a imobilului. cu propunerea de dezlipire/alipire. Scara 1: 500. Nr. cadastral Suprafaţa măsurată a imobilului (mp) Adresa imobilului Nr. Cartea Funciară nr. Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Situaţia actuală (înainte de dezlipire/alipire) Situaţia viitoar - Anexa 1.35 Plan de amplasament si delimitare al imobilului - Anexa 1.36 Plan de amplasament cu propunerea de dezlipire/alipire - Anexa 1.37 Releveu - Anexa 1.38 Foaia colectiva - Anexa 1.39 Proces verbal de vecinatate - Anexa 1.40 - Anexa 1.41 Referat - Anexa 1.42 Cerere anulare numar cadastral - Anexa 1.43 Plan parcelar - Anexa 1.44 Tabel.

Formulare - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Plan pentru eliberare Certificat de Urbanism; Plan pentru actualizare date Certificat Fiscal si evidenta Registru Agricol; Realizam Planuri Topografice pentru diverse obiective: Avize tehnice OCPI (PUG, PUZ, PUD) Plan pentru obtinere autorizatie de construire (PAC) Plan pentru scoatere din circuitul agricol (SCA) Plan pentru Studiu de Fezabilitat OCPI Ilfov - 12.06.2020. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov va relua activitatea de relatii cu publicul incepand cu data de 15.06.2020. Persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate, notarii publici si celelate categorii de persoane care au acces, pe baza de user si parola, la sistemele informatice.

Anexa 1.35 Plan de amplasament și delimitare al imobilului Anexa 1.36 Plan de amplasament cu propunerea de dezlipire/alipire Anexa 1.37 Releveu Anexa 1.38 Foaia colectivă Anexa 1.39 Proces verbal de vecinătate Anexa 1.42 Cerere anulare număr cadastra Vizualizare planuri de amplasament si delimitari ale imobilelor pe hartile Google. Tip coordonate: Stereo 70 (Romania) Stereo 30 (Bucuresti) Geografice (lat,lon in grade) 597321.00,318419.83;597308.47,318429.14;597402.10,318544.75;597414.63,318535.45. Colturi, contur si interior Colturi si contur Doar colturi Contur si interior OCPI Mures Str. Caprioarei nr. 2, Targu Mures, Jud. Mures Cod postal 540314 Tel: 0265 21.13.3

recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului. (2) Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte în două exemplare, unul pentru OCPI teritorial, respectiv unul pentru instanţă, şi trebuie însoţit în toate cazurile de planul de amplasament şi delimitare a imobilului care face obiectul expertizei judiciare Formulare și aplicații. Vă punem la dispozitie formularele utilizate de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, în format *pdf. Daca aveti nevoie de un program pentru vizualizat fisiere *pdf acesta se poate descarca de aici (2) Receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizeaza fara participarea expertului judiciar. Art. 5 (1) Competenta receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului revine OCPI judetean, in a carui raza de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciar Anexa 1.3. Model pentru publicare releveu unitate individuală. [descarca] Anexa 1.4. Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului - în vigoare de la 01.01.2016. [descarca] Anexa 1.5. Formular proces verbal de încheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului - în vigoare de la 01.01.

Copie plan de amplasament si delimitare a imobilului vizat de ocpi ( cu coordonate in system stereo 1970). Contractul de vanzare cumparare 2. Acesta stabileste un plan de tratament si anume : Cadastru (planul de amplasament si delimitare al terenului) 3 Plan de incadrare in zona AIA Proiect. Planul de incadrare poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D. sau P.U.Z. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal) si atesta faptul ca imobilul pe care se va edifica proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare Plan de amplasament și delimitare. Comandă Planul de amplasament și delimitare pentru informare online şi îl primeşti pe WhatsApp sau pe adresa ta de email în cel mult 2 zile lucrătoare cu serviciul Prioritate 2 zile lucrătoare.. Preț cu toate taxele incluse Home - OCPIB. Concurs OCPI Bucuresti perioada 30.06.2021 - 05.07.2021, posturi vacante, perioada nedeterminata. Anunturi, Concursuri. 7 iun. la 13:46. 0. Anunt Tematica si bibliografia post consilier juridic Tematica si bibliografia post consilier Cerere inscriere Acord prelucrare date Lista candidatilor Admisi/Respinsi

Plan de amplasament si delimitare a imobilului - Cadastru (Copie xerox) Certificat de urbanism (Copie xerox) - dezmembrare ≥ 3 loturi: Termen avizare OCPI 10 zile lucratoare - regim normal: Termen avizare OCPI 7 zile lucratoare - regim norma It is thought that air max 720 match will finally not merely guarantee an excellent match the first time about, but so it will also minimize the number of results, and inspire customers to get more shoes from the company. One of the most used models of nike air barrage mid shoes will be the lunar control vapor shoes. Available for men and women including in a vintage red colour , these. Plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire* * se intocmește de catre persoana autorizată la documentatia cadastrală de dezlipire Proces verbal de vecinatate* * se intocmește de catre persoana autorizată la documentatii cadastrale demodificare de suprafață . D. Alte modele de cereri sau de formular P.F.A./P.J - Cadastru. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov - CIF 9870320. cont RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brașov. Persoanele fizice si/sau juridice autorizate in domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei si cartografiei vor înregistra cererile de receptie si/sau avizare, precum si orice. Examen promovare in grade si trepte din 29.03.2021. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2020. Raport privind respectarea de către personalul OCPI Arad a prevederilor Codului de etică și integritate, pe anul 2020. Anunt mutare sediu BCPI Chisineu Cris

Plan Amplasament/Toprgafic - CADASTR

Cereri si formulare tipizate - OCPI HUNEDOAR

Vizualizare planuri de amplasament si delimitari ale

 1. Plan de incadrare in zona U.00 scara 1:2000 Localizare amplasament N Localizare amplasament UTR N5 Elaborare PUZ - generat de imobilul teren cu nr. cad. 109450 Extras PUG Medgidia Extras plan cadastral OCPI Constanta Suprafata teren ce a generat PUZ: 16.155,00mp Proprietar: Badea Mihai Aurelian si Badea Mariana Emanuela CF 109450 / nr. cad. 10945
 2. PLAN INCADRARE IN ZONA OCPI. S.C. ED COM '96 SRL PLAN DE SITUATIE OCPI. S.C. ED COM '96 SRL PLAN DE SITUATIE PE SUPORT CADASTRAL -Amplasament - Terenul este amplasat in apropierea garii Constanta pe str. Mangaliei si are suprafata de -1098,00 mp - Suprafata teren - S = 1098,00 mp.
 3. copie plan amplasament si delimitare a imobilului avizat de ocpi ilfov. extras carte funciarĂ actualizat. memoriu tehnic Întocmit de arh. autorizat . plan de situaȚie Întocmit pe ridicare topograficĂ cu dimensiunile construcȚiei propuse Și distanȚele faȚĂ de limitele de proprietate ( sc. 1:200 sau 1:500

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mure

Formulare și aplicați

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita va relua activitatea de relații cu publicul (registratură, ghișee) și programul de audiențe la sediile OCPI Harghita, BCPI Odorheiu Secuiesc și BCPI Miercurea Ciuc, începând cu data de 18 Ianuarie 2021, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 - 12.00, exclusiv. Studii de specialitate și obținerea avizelor pentru casaHAY. Acum, după obținerea Certificatul de Urbanism (apasă aici, pentru a citi articolul despre obținerea acestuia), vom merge la diferite instituții pentru a obține avizele specifice și anumite studii de specialitate cerute în certificatul de urbanism.Alimentare cu energie electrică (aviz de amplasament Un nou birou de relații cu publicul al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov va funcționa, începând de luni, 6 iulie 2020, la Buftea. Noul punct de lucru va facilita accesul cetățenilor din 22 de unități administrativ - teritoriale (UAT) din județul Ilfov la serviciile de cadastru și publicitate imobiliară PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 5373 Teren intravilan imprejmuit 5373 B. Date referitoare la construc Ńie Cod Construc Ńie Suprafa Ńa construita la sol (mp) Valoarea de impozitare (lei) Men iuni CI 011 CAS SCOAL Ă GENERALA, S desr - 811mp C2 282 CAS - GR ĂDINI łA P+1, S desf. - 564 mp C3 29 CA - MAGAZIE. S desf. ' 29 m

documentelor de proprietate, pe lângă Planul de amplasament vizat de OCPI, este necesar să se anexeze și Planul situației propuse, elaborat de proiectant conform Legii 50/1991, Plan care să respecte condițiile prevăzute de lege și care să fie vizat de OCPI. b. Referitor la proiectele componente Primăria București. Plăţi şi Depuneri Online. Taxe Locale. Monitorul Oficial al Municipiului București. Proiecte Supuse Dezbaterii Publice. Calendar Evenimente. Proiecte Fonduri Europene. Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiului Bucuresti - 29.07.2021

Taxe OCPI: Regim normal: 60 lei / lot dezmembrat/comasat, Regim de urgenta: 300 lei / lot dezmembrat/comasat. Documente predate - Referat de admitere cerere de dezmembrare/comasare - Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de dezmembrare/comasare - Plan de amplasament si delimitare pentru fiecare lot rezulta Plan de amplasament și delimitare, semnat și ștampilat de o persoană autorizată OCPI; Extras de Carte Funciară pe anul în curs; Plan de încadrare în zonă, pe orthofotoplan, scara 1:5000, semanat și ștampilat de o persoană autorizată OCPI; Inventar de coordonate semnat și ștampilat de o persoană autorizată OCPI Plan de amplasament si delimitare a imobilului - PAD (Fotocopie tip xerox) Certificat de urbanism (Fotocopie tip xerox) - dezmembrare ≥ 3 loturi: Termen avizare OCPI 10 zile lucratoare - regim normal: Termen avizare OCPI 7 zile lucratoare - regim norma plan de amplasament si delimitare plan de incadrare in zona inventar de coordonate in sistem stereo 70 3, 4 fotografii ale activului energetic Alte documente prevazute in contract II. Pregateste documentatia pentru receptia tehnica a lucrarilor de masuratori terestre, dosar OCPI - O ficiul de C. c) dovada titlului asupra imobilului, respectiv actul juridic prin care s-a constituit ori s-a transmis în mod valabil dreptul asupra imobilului sau extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi și planul de amplasament și delimitare a imobilului/extras de plan cadastral, actualizat la zi; pentru lucrările de construcții.

Formulare - OCPI Giurgi

 1. Cerere — tip (ex. OCPI) Plan amplmsament delimitare a corpului de proprietate Plan de incadrare in zonä Fi*l corpului de proprietate Copie de pe actul de proprietate al imobilului (ex. ()CPI) Memoriu tehnic Calculul analitic al supratèlelor (ex. OCPI) AMPLASAM ENT : Imobilul este situat in Oradea. intravilan. str. Sucevei 21
 2. Ce este, cat costa si cum se obtine un ortofotoplan. Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru ortofotoplan sau email al detalii@aia-proiect.ro. Serviciul AIA Proiect este disponibil online, pentru toate localitatile. Un ortofotoplan este un document intocmit pe suport aerofotogrammetric, la scara predefinta (in general 1.
 3. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale; Plan de situatie propus pentru realizarea investitiei elaborat de proiectant; Plan de amplasare a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiec
 4. Ridica documentatia finala de la OCPI Preda documentatia la SMAD in baza PV Transmite datele solicitate catre GIS, conform metodologiei agreate Pas B7. DEO _DDS_SMAD SMAD zonal primeste/verifica documentatia finala: Plan amplasament si delimitare Relevee Incheierea de carte funciara Extrasul de informar

Plan De Amplasament Si Delimitare -

 1. istrator firmă - Plan încadrare în zonă, Plan de situaţie, Releveu spaţiu, Plan propus conform proiec
 2. O parte din acte sunt necesare, acolo unde este cazul ! Contract de vanzare cumparare Contract de vanzare cumparare cu plata in rate Contract de constituire Contract de schimb/donatie Contract de partaj Contract de intretinere Contract de imprumut/rate Titlu de proprietate Adeverinta de achitare.
 3. program prelungit dupamasa, lucram inclusiv sambata. consultanta GRATUITA la telefon 0731633549 sau messanger m.me/cartefunciara.info. Solicita ACUM extrasul de Carte Funciara

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate este schita unui imobil realizata pe baza unor masuratori topografice executate de o persoana autorizata. Cuprinde: schita terenului, coordonate punctelelor, suprafata imobilului, categoria de folosinta, adresa bunului imobil, date referioare la constructii (daca este cazul) si. Request online on www.cartefunciara.info the OCPI document you need: land book extract for information (with stamp) land book extract with study (if you only know the address) Extenso land book or collective cadastral plan site plan with stereo coordinates rise up copying land book closure copy documents from the OCPI archive (contracts, add-ons, somations, requests, HCL, OG) study in.

1. Plan amplasament vizat OCPI 1. Plan amplasament vizat OCPI 1. Plan amplasament vizat OCPI 1. Plan amplasament vizat OCPI 1. Plan amplasament (nu e obligatorie viza OCPI) 2. HG privind proprietatea publică 2. HCL/HCJ de aprobare/completare/mo dificare inventar domeniu public 2. Acte doveditoare privind dreptul de proprietate privată 2. (2) Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează fără participarea expertului judiciar. ART. 5 (1) Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului revine OCPI judeţean, în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei [ ] extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fișiere . cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament și delimitare recepționate acolo unde informația nu există în format digital [ ] planuri parcelare existente Documentatie tip plan de amplasament si delimitare, receptionatä anterior la OCPI, întocmitã în vederea atribuirii numärului cadastral pentru fiecare pozitie care se modificä sau se adaugä în TP, executatä în conformitate cu prevederil

Plan de incadrare pe intelesul tuturor (ce este si cum se

 1. Program de lucru OCPI Teleorman: Incepand din data e de 05.0.2.2018 OCPI Teleorman va avea urmatorul program de lucru. De luni pana joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00. florinel la 02 March 2018 13:36:08 0 Comentarii · 1829 Vizualizari
 2. IMPORTANT, INFORMATII TAXE OCPI (APARTIN DE STAT): Taxa OCPI standard 120 Ron Taxa OCPI pentru radiere ipoteca, uzufruct, habitatie viagera.este de 60 RON Taxa OCPI pentru actele eliberate dupa aprilie 2009, Certificat de Mostenire, Sentina de Partaj este de 0.15% din valoarea masei succesorale trecute pe act
 3. Art. 385. - Anexe la regulamentul ANCPI actualizate Anexele nr. 1.1 -1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament Anexa nr. 1.1 - REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR Anexa nr. 1.2 - OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI Anexa nr. 1.3 - MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ RELEVEU UNITATE.
 4. Verificare autenticitate documente. Codul de verificare se găsește în antetul extraselor de carte funciară, ca în exemplul de mai jos
 5. plan de amplasament și delimitare/ un extras de carte funciară din care să reiasă numărul cadastral. PLAN DE ÎNCADRARE Planul de încadrare reprezintă o secțiune de plan cadastral și poate fi utilizat sau solicitat (după caz) pentru diverse obiective pe care le aveți și care privesc imobilul în cauză
 6. Pentru obținerea unor copii ale documentelor din arhivă (coala evolutivă, schițe, plan de amplasament și delimitare, plan de situație, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie), se parcurg următorii pași: - se completează cererea anexată mai jos; - se atașează dovada plății tarifului de 25 RON/dosar
 7. model plan de amplasament si delimitare a imobilului- pentru imobil teren cu constructii Documentatii de cadastru si intabulare pentru inscrierea constructiilor noi pe un teren deja inscris in cartea funciara in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfo

Plan de amplasament și delimitare — cfunciara

Din acelaşi plan de amplasament, rezută că pe terenul în cauză sunt edificate patru construcţii: -C1 - Biserica în suprafaţă construita la sol de 128 m.p.; -C2 - Casa Sociala în suprafaţă construită la sol de 79 m.p.; -C3 - Clopotniţa în suprafaţă construită la sol de 9 m.p. -Plan de amplasament intocmit de inginer cadastrist, vizat OCPI - nr. cadastral 103862. -Releveu C1/2 vizat OCPI. În ANEXA nr. 2 este prezentată copia documentatiei cadastrale. 6. UTILIZAREA ACTUALĂ A PROPRIETATII Cladire mixta: birouri, depozitare, productie, showroom - C • Documentaţie tip plan de amplasament şi delimitare, recepţionată anterior la OCPI, Întocmită În vederea atribuirii numărului cadastral pentru fiecare poziţie care se corectează, executată În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul nr.700/2014 alDirectorului General alANCPI

Home - OCPI

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate intocmit in coordonate stereo 70 vizat de OCPI: Atasament-5: Extras de Carte funciara pentru informare actualizat la zi: Atasament-6: Plan de incadrare in zona - ortofotoplan vizat de OCPI: Atasament-7: Memoriu întocmit de arhitect cu lucrările de construire solicitate (dupa caz OCPI Buzău: 3. Plan de încadrare în zonă - copie: OCPI Buzău: 4. Plan de amplasament și delimitare a imobilului din documentația de Carte funciară (P.A.D.) - copie: OCPI Buzău: 5. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism - copie: Direcția Finanțe Publice Locale din Primărie, camera 35: 5″ ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD, SAU CERTIFICATULUI DE URBANISM: 1. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox; 2. Actele de proprietate - copii xerox; 3 Acest document va fi solicitat in documentatiile mai multor avize de amplasament sau acorduri de construire. Planul de incadrare poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D. sau P.U.Z. (Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal) si atesta faptul ca imobilul pe care se va edifica. OCPI,ca autoritate administrativă,este obligată în baza art.13 alin.1 lit.g din Ordinul 634/2006 al ANCPI,ca la întocmirea şi supervizarea documentaţiilor cadastrale,să ţină seama de planul parcelar al unităţii administrativ teritoriale iar nu de vechiul plan de punere în posesie,şi atâta vreme cât reclamanţii nu au făcut.

Acte & Termene OCPI - Cadastru Pitest

Plan parcelar emis şi ştampilat de primărie, în caz că nu există plan parcelar pentru tarlaua în care se află terenul dumneavoastră, cadastrul se va face cu menţiunea amplasament incert în baza unei declaraţii notariale a proprietarului că înţelege şi este de acord cu situaţia imobilului - Plan amplasament și delimitare a bunului imobil, nr. CAD 51754 - Extras de Carte Funciară actualizat nr. 51754 Avize - aviz OCPI - punctul de vedere ANPM Botoșani Studii de specialitate - Ridicare topografică vizată OCPI - Studiu geotehnic verificat Af. Spre ştiinţă OCPI-uri. şi persoane autorizate. Plan de amplasament şi delimitare actualizat al imobilului. În cazul în care imobilul a fost înscris in cartea funciară pe baza unei documentaţii cadastrale, inregistrată în baza de date, se va proceda astfel STUDIU TOPOGRAFIC. Studiul topografic sau ridicarea topografica prezinta situatia reala din teren, masurata in coordonate nationale, in cazul Romaniei in sistemul STEREO 70 - Dealul Piscului. Studiul topografic se intocmeste fie la solicitatea autoritatilor avizatoare sau a autoritatii publice locale (primarie) si poate fi mentionat in.

Studii de specialitate și obținerea avizelor pentru

ePayment ANCP

 1. - Plan de amplasament vizat de OCPI - (teren si cladire): Extras de carte funciara Sau - (pt. bunuri, rețelele de utilități publice sau în situaţia în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor) act normativ, publicat în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public
 2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru obiectivele proiectului Planul de marketing SF/DALI+PT) si Contractul de lucräri si actele aditionale la acestea, proces verbal de recepÇie partialä, dovada publicärii în SEAP a anuntului de lansare a procedurii de achiziÿie lucräri, autoriza ia de construire dacä este cazul . 18. 19
 3. istrare - pe o perioadă estimată acoperitoare până la împlinirea a cel puțin cinci an
 4. at odata cu aducerea casei la rosu: extindere.
 5. A fost nevoie de un plan de amplasament care să fie vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), iar Casa de Cultură Timișoara a semnat, în 11 iunie, un contract pentru două măsurători topografice pentru imobilele situate în Timișoara cu o firmă din Timișoara, în valoare de 4.200 de lei, adică puțin peste.
 6. de comunicare, inclusiv în format electronic prin punerea la dispoziție în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în conturile utilizatorilor sau pe site-ul Agenției Naționale www.ancpi.ro. Termenul de soluționare a cererii se va prelungi cu numărul de zile care au fost necesare deponentului pentru depunerea completărilor
 7. - Preluarea planului de amplasament si delimitare anterior avizat de OCPI din arhiva personala, pentru verificarea situației imobilului si a vecinătăților acestuia. Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza întocmirii documentației sunt: extrasul de informare pentru Cartea Funciara 327386 Cluj-Napoba, Nr. Topo. 8410/1/52.
Servicii extras de Carte Funciara CF onlineANEXA Nr

prin prezenta va solicit eliberarea avizului de amplasament / trasare retele pentru: Plan cadastral vizat OCPI - 2 exemplare; Copie act proprietate - 1 exemplar; Copie carte de identitate (buletin, pasaport) - 1 exemplar Cadastru Bucuresti-Sector 2 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Cadastru Bucuresti-Sector 2: VERITATOPO - Cadastru Bucuresti.. Ce este cadastrul, ce este intabularea? Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale Tanar, ambitios, familist, perfectionist cu o viziune extinsa in viitor pe plan profesional! Investim continuu pentru a mentine constant nivelul de calitate cu care v-am obisnuit! Cafeaua si desertul sunt oferite gratuit clientilor care asteapta sa intre in audienta! Ne gasiti in orice aplicatie GPS cautand: BIROU CADASTRU MAXI Termen de avizare OCPI: 7 zile lucratoate - regim normal; 3 zile lucratoare - regim de urgenta; Taxe OCPI: 60 lei - regim normal; 300 lei - regim de urgenta; Documente predate: Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de alipire ( 2 exemplare ) Plan de amplasament si delimitare a lotului rezultat ( 2 exemplare